• Διάφορα 

      Ανώνυμο; Anonyme (Αλήθεια, Alithia, 18 Ιανουαρίου 1869)