• Μιραβώ 

   Ουγώ, Βίκτωρος; Hugo, Victor (Ιλισσός, Ilissos, 1871-03-15)
  • Μιραβώ 

   Ουγώ, Βίκτωρος; Hugo, Victor (Ιλισσός, Ilissos, 15 Μαΐου 1871)
  • Μιραβώ 

   Ουγώ, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ιλισσός, Ilissos, 30 Iανουαρίου 1871)
  • Μιραβώ 

   Ουγώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ιλισσός, Ilissos, 15 Iανουαρίου 1871)
  • Μιραβώ 

   Ουγώ, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ιλισσός, Ilissos, 30 Mαρτίου 1871)