• Μιραβώ 

      Ουγώ, Βίκτωρος; Hugo, Victor (Ιλισσός, Ilissos, 1871-03-15)
    • Μιραβώ 

      Ουγώ, Βίκτωρος; Hugo, Victor (Ιλισσός, Ilissos, 15 Μαΐου 1871)