• Μιραβώ 

      Ουγώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ιλισσός, Ilissos, 15 Iανουαρίου 1871)