Αποτελέσματα 1-20 από 324

  • Εθνική Ζωή - Έτος Β΄ 1922 

   Μαυρογένης, Ευαγ. (Εκδοτικός οίκος "Άγκυρας", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1922-05-15)
  • Εθνική Ζωή - Έτος Α΄ 1921 

   Μαυρογένης, Ευαγ. (Εκδοτικός οίκος "Άγκυρας", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1921-04-01)
  • Η Εθνική Χαρά - Έτος Α΄ 1914 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Καλλιτεχνικής Επιθεωρήσεως, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1914-01-07)
  • Εθνική Ψυχή - Έτος Α΄ 1907-1908 

   Έκδίδοται υπό τών σπουδαστών : Α. Αθηναίου, I. Άνδρομηδά, Κ. Δ. Κτιστοπούλου, X . Μ . Λαδα, I. Παπαγιαννοπούλου, Μ. Γ. Παπαδοπούλου, Ν . Γ . Παππά, Α. Η Πουλοπούλου, Σ. Ε. Στάθη, Α. Τσόλη, I. Σ. Φλετούρη, Δ. Α. Χατζηγιάννη (Εκ του τυπογραφείου Νομικής, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1907-08)
  • Εθνική Μούσα - Έτος Α΄ 1909-1910 

   Βλάχος, Χρ. Γ. (διευθυντής) (Τύποις ΠΑΝΕΛΛ. ΚΡΑΤΟΥΣ, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1909-03)
  • Εθνική Επιθεώρησις - Έτος Β΄ 1871-1872 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1871-09-01)
  • Εθνική Επιθεώρησις - Έτος Δ΄ 1876 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1876-10-01)
  • Εθνική Επιθεώρησις - Έτος Α΄ 1869-1870 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1869-10-01)
  • Εθνική Επιθεώρησις - Έτος Γ΄ 1875 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1875-01-01)
  • Έσπερος - Έτος Β΄ 1904 

   Χαρβάτης, Δημητρ. Κ. (Δημητρ. Κ. Χαρβάτης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1904-01-01)
  • Έσπερος - Έτος Α΄ 1903 

   Χαρβάτης, Δημητρ. Κ. (Δημητρ. Κ. Χαρβάτης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1903-01-01)
  • Ερωτόκριτος - Έτος Α΄ 1924 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Γ.Π Φορτσάκη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1924-09)
  • Εργατική Εστία - Έτος Β' 1948 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1948-12)
  • Εργατική Εστία -1947-1948 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυποεκδοτικής, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1947-03)
  • Εργασία - Έτος Α΄ 1871 

   Βάμπας, Α. (διευθυντής) (Εκ του τυπογραφείου της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1871-01)
  • Ερατώ - 1861 

   Άγνωστος συγγραφέας (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1861-01-15)
  • Ερανιστής - 1930 

   Τζωρτζόπουλος, Τάσος (διευθυντής-ιδιοκτήτης); Γιόρτης, Στέφανος (διευθυντής συντάξεως); Φουρναράκης, Ορέστης (διεκπαιρέωση) (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1930-03-25)
  • Ερανιστής - Έτος Β΄ 1924-1925 

   Κωστόπουλος, Ρ. Λ. (διευθυντής) (Γεώργιος Ι.Θ. Ταμπακόπουλος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1924-12)
  • Ερανιστής - Έτος Α΄ 1923-1924 

   Κωστόπουλος, Ρ. Λ. (διευθυντής) (Ρ. Λ. Κωστόπουλος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1923-10)
  • Ο Ερανιστής - 1858 

   Τερζάκης, Αντώνιος (Τυπογραφείον Ερμής, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1858-01)