• Επτάλοφος - Έτος Α΄ 1869 

      Νικολαϊδης, Δημήτρης (Εκ του τυπογραφείου της Επταλόφου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1869)