• Ποίησις. Ο Ερνάνης 

   Hugo, Victor, 1802-1885; Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885 (Χρυσαλλίς, Chryssallis, 01 Ιανουαρίου 1863)
  • Η τελευταία ημέρα κατάδικου 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ραμπαγάς, Rambagas, 01 Ιουλίου 1884)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 01 Ιουνίου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι Ιδέαι, Neai Ideai, 01 Οκτωβρίου 1881)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 02 Ιουλίου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 03/15 Αυγούστου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 03/15 Σεπτεμβρίου 18)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 04 Ιουνίου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 04 Μαΐου 1862)
  • Ερνάνης 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Εστία, Hestia, 05 Δεκεμβρίου 1882)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι Ιδέαι, Neai Ideai, 05 Νοεμβρίου 1881)
  • Αι τρείς φάσεις της ποιήσεως. Eκ των του Βίκτωρος Ουγκώ 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Εστία, Hestia, 06 Μαρτίου 1877)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 06/18 Αυγούστου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 06/18 Ιουλίου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 07 Μαΐου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 07/19 Σεπτεμβρίου 18)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι Ιδέαι, Neai Ideai, 08 Δεκεμβρίου 1881)
  • Οι Άθλιοι 

   Ούγου, Βίκτωρος, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ημέρα, Himéra, 08 Ιουνίου 1862)
  • Οι Άθλιοι 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Νέαι Ιδέαι, Neai Ideai, 08 Οκτωβρίου 1881)
  • Η μάχη του Σεδάν 

   Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Εστία, Hestia, 09 Απριλίου 1878)