Αποτελέσματα 1-20 από 8964

  • Ένας συγγραφέας σε καιρούς δοκιμασίας : ο Ρόδης Ρούφος στην Κατοχή, στην Αντίσταση και στον αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 

   Μπαζούκης, Αλέξανδρος Δ.; Bazoukis, Alexandros D. (University of Cyprus, Faculty of Letters, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 2017-05-10)
   Η παρούσα εργασία, στο πρώτο της μέρος (κεφ. 1-3), είχε ως αντικείμενό της την παρουσίαση, για πρώτη φορά εξαντλητικά και εκ του σύνεγγυς, όλων των τοποθετήσεων της ελλαδικής και κυπριακής κριτικής για την κατοχική/αντιστασιακή ...
  • Αφήγηση και θέατρο : μια αφηγηματολογική προσέγγιση στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη 

   Μουζούρη, Στέλλα Μαρίνα; Mouzouri, Stella Marina (University of Cyprus, Faculty of Letters, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 2017-05-16)
   Η παρούσα μελέτη αποτελεί μιαν αφηγηματολογική προσέγγιση στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Συγκεκριμένα εστιάζουμε στην εξέταση των εντός των θεατρικών κειμένων αφηγήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ...
  • Αθηνά - Έτος Α' 1923-1924 

   Ανδρουλιδάκις, Γεώργιος Α.; Πρεβελακης, Μιχαλης Ε. (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1923-12-15)
  • Άστρον της Ανατολής - Έτος Α΄ 1844-1845 

   Αϊβαζίδου, Ν. (Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1844-05)
  • Αστραπή - Έτος Γ΄ 1896 

   Αδαμαντίδης, Βικέντιος (Βικέντιος Αδαμαντίδης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1896-01-01)
  • Αστραπή - Έτος Β΄ 1895 

   Αδαμαντίδης, Βικέντιος (Βικέντιος Αδαμαντίδης, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1895-01-01)
  • Αστραπή - Έτος Α΄ 1894 

   Αδαμαντίδης, Βικέντιος (Τύποις Ε Π. Αδαμαντίδου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1894-09-15)
  • Αστυχημική Επιθεώρησις - Έτος Α΄ 1895 

   Βράτιμος Π. Κωνστ. (Τυπογραφείον Ν. Ταρουσόπουλου, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1895-03)
  • Αστραπή - Έτος Δ΄ 1897 

   Αδαμαντίδης, Βικέντιος (Βικέντιος Αδαμαντίδης, 1987-01-01)
  • Peer assessment : a dynamic learning-oriented toll for the development of writing skills 

   Μελετιάδου, Ελένη Η.; Meletiadou, Eleni I. (University of Cyprus, Faculty of Humanities, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2017-03-03)
   Tις τελευταίες δυο δεκαετίες, καθηγητές, ερευνητές και εκπαιδευτικές αρχές εκφράζουν την ανησυχία τους για την κακή επίδοση των μαθητών/-τριών και την αποτυχία τους σε επίσημες τελικές εξετάσεις (Lee, 2009; Meletiadou, ...
  • Degradable polymers containing labile pyridinylalkyl ester groups in the monomer unit, cross-linker, initiator or inimer 

   Ελλαδίου, Μάριος Α.; Elladiou, Marios A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2017-04-28)
   Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή πραγματεύεται το σχεδιασμό, τη σύνθεση, τον πολυμερισμό και τη μελέτη της σταθερότητας μίας οικογένειας εννέα ομόλογων μονομερών μεθακρυλικών πυριδινυλαλκυλεστέρων και μερικών συναφών μονομερών, ...
  • Χειρονομίες και ανάπτυξη γεωμετρικού συλλογισμού στην προσχολική ηλικία 

   Ευαγγέλου, Κυριακούλα Α.; Evaggelou, Kyriakoulla A. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2017-04-28)
   Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να εξετάσει τη φύση και το ρόλο των χειρονομιών, καθώς και τη σχέση τους με τον προφορικό λόγο και άλλες σημειωτικές αναπαραστάσεις, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης της κατανόησης ...
  • Η συμβολή της λογαριαστικής του Μανόλη Γλυζούνη στη μαθηματική εκπαίδευση των Νεοελλήνων (16ος-18ος αιώνας) 

   Κοιλιάρη, Έλενα Σ.; Kiliari, Elena S. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2017-04-27)
   Η μελέτη διερευνά την ιστορία ενός σπουδαίου μαθηματικού βιβλίου, της πρώτης έντυπης ελληνικής αριθμητικής, της Λογαριαστικής του Μανόλη Γλυζούνη. Το έργο αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της μαθηματικής εκπαίδευσης των ...
  • Αιγυπτιακός Αστήρ - Έτος Β΄ 1887 

   Ματθαίου, Βασίλης (Τυπογραφείο Α. Βιτάλη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1887-03-15)
  • Αιγυπτιακός Αστήρ - Έτος Α΄ 1886-1887 

   Ματθαίου, Βασίλης (Τυπογραφείο Α. Βιτάλη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1886-03-13)
  • Αγανίππη - Έτος Α΄ 1867 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείον ο Παρνασσός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1866-12)
  • Η οικονομική πληροφορία και η προστιθέμενη αξία των βιβλιοθηκών 

   Κατσιρίκου, Ανθή; Katsirikou, Anthi (Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ), 2015)
   Οι βιβλιοθήκες σήμερα, με την έκρηξη της τεχνολογίας, έχουν εξελιχθεί ραγδαία, επεκτείνοντας τις δυνατότητές τους, τους σκοπούς, τους ρόλους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, υπηρετώντας το διαχρονικό ρόλο τους: τη ...
  • Δίκτυο οικονομικών βιβλιοθηκών: η ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος 

   Τσιμπόγλου, Φίλιππος Χ.; Tsimpoglou, Filippos Ch. (Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ), 2015)
  • Αγανίππη - Έτος Β΄ 1868 

   Άγνωστος συγγραφέας (Τυπογραφείον ο Παρνασσός, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1868-01)
  • The labour supply curve revisited : a froward-falling and backward-bending specification 

   Πολυκάρπου, Αλέξανδρος Α.; Polycarpou, Alexandros A. (University of Cyprus, Faculty of Economics and Management, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 2017-04-19)
   Στην παρούσα διατριβή, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η μη-παραμετρική οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια στην προσφορά εργασίας ...