• New chemistry of N'-arylbenzamidines 

   Μιραλλάη, Στυλιάνα Ι.; Mirallai, Styliana I. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2015-09-25)
   Η παρούσα διδακτορική διατριβή αρχίζει με μια σύντομη εισαγωγή (Κεφάλαιο 1) στην ετεροκυκλική χημεία, η οποία στη συνέχεια επικεντρώνεται στο άζωτο ως ετεροάτομο σε αρωματικά συστήματα, καθώς επίσης και στην χρήση των ...
  • New Cyprus treasures unparalleled in Greek archaeology 

   Photographer: Gjerstad, Einar (2012-05-08)
  • New discoveries at Cyprus 

   Άγνωστος συγγραφέας (2012-05-02)
  • A new efficient handover algorithm for mbms enabled 3G mobile cellular networks 

   Christophorou, Christopher; Χριστοφόρου, Χριστόφορος (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2005-12)
   Initially, 3rd Generation (3G) Mobile Networks (also known as UMTS – Universal Mobile Telecommunications System) offered Telephony and Bearer Services1 for Point-to-Point communications using Dedicated Resources (Dedicated ...
  • New interactive decision games implemented in dega environment 

   Filipowicz, W.; Czuchra, W.; Jedrzejowicz, P. (Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2001)
   Interactive decision games are specifically designed to simulate options and issues of the uncertainty and complexity involved in decision making. Games are used in a PBL (problem based learning) situations, where students ...
  • A new national branch addition: Greece 

   Άγνωστος συγγραφέας (2017)
   The article offers information on Greek branch of International Association of Music Libraries (IAML). Topics discussed include IAML conference held in Rome on July 5, 2016 during the General Assembly, a meeting at Music ...
  • A new perspective to automatically rank scientific conferences using digital libraries 

   Σιδηρόπουλος, Αντώνης; Μανωλόπουλος, Γιάννης; Sidiropoulos, Antonis; Manolopoulos, Yannis (2005)
   Citation analysis is performed in order to evaluate authors and scientific collections, such as journals and conference proceedings. Currently, two major systems exist that perform citation analysis: Science Citation Index ...
  • New Platform from OVID 

   Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (2007)
  • New Political Communication Practices: no Budget Events Management. The New Challenge 

   Μαρκάκη, Ευαγγελία Ν.; Markaki, Evangelia N.; Sakas, Damianos P.; Chadjipantelis, Theodore; Χατζηπαντελής, Θεόδωρος; Σακάς, Δαμιανός Π. (2011)
   In this paper we focus on the development of politicians’ fame and image connecting politics, public relations and socially directed practices with financial characteristics such as budget. We examine how socially ...
  • New ring transformations of 1,2,3-dithiazoles 

   Κογιώνη, Μαρία Γ.; Koyioni, Maria G. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2017-01-01)
   Ο αρχικός στόχος της παρούσας Διατριβής ήταν η διερεύνηση της αντίδρασης μετασχηματισμού Ν-αζινυλ-1,2,3-διθειαζολιμινών προς αζινο-θειαζόλες. Μελέτη της αντίδρασης αυτής οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας και αποδοτικής ...
  • A new role for trophoblast and the gene Ets2 in embryo gastrulation 

   Polydorou, Christiana S.; Πολυδώρου, Χριστιάνα Σ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, 2013-06)
   Η γαστριδίωση, η οποία προηγείται της οργανογένεσης είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες κατά την εμβρυογένεση. Ξεκινά με την δημιουργία της αρχικής λωρίδας (primitive streak, PS) κατά την εμβρυονική μέρα 6.5 ...
  • New steps in the organisation of the school activity in the french secondary schools: the Changing role of physics teachers 

   Kalogiannakis, Michail (Department of Educational Sciences, University of Cyprus, 2003)
   Since the introduction in 2000 of the Personal Guided Projects (TPEs in French) for students, which are a new educational form of learning in the French secondary school, the role of physics teachers has changed. The aim ...
  • The New Trends for Librarians in Management of Geographic Information 

   Βαρδακώστα, Ιφιγένεια; Καπιδάκης, Σαράντος; Vardakosta, Ifigenia; Kapidakis, Sarantos (2013)
   The purpose of this study is to examine the tools (e.g. CSDGM – FGDC, Gazetteers) used for the subject description and organization, of materials (maps, aerial photos, geospatial data, remote sense images etc) related to ...
  • The New Tridentine Moment in Global Politics?: Civil and Sectarian Religion and the United States in Crisis 

   McKinley, Michael (2012-07)
   The end of the Cold War, which left the Soviet Union in a centrifugal state, concealed the fact that the United States enjoyed only a compromised victory. Since the destruction of the Berlin Wall the social, political, ...
  • Newest developments for finding relevant content and for Research evaluation 

   Rivalle, Guillaume (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2011)
  • News Standards: a New Epoch in the bosom of Information Science 

   Μαμμά, Ελένη; Mamma, Eleni (2008)
   During the epoch of latest rapid evolutions in information society, the publishing, journalistic and information communities generally, in their attempt to organize and handle news information, use broadly recognized ...
  • Nicephoros II Phocas - a great soldier, a minor ruler 

   Άλαστος, Δώρος (Εύδωρος Ιωαννίδης) 1910-1978 (2013-04-02)
  • Nihilism and Western Thought 

   Serpytyte, Rita (2012-07)
  • Noise-robust classification using rank order kernels 

   Kyriakides, Alexandros M.; Κυριακίδης, Αλέξανδρος Μ. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2012-10)
   Η ανάγκη για την επεξεργασία και ταξινόμηση των σημάτων, συναντάται σε πολλές εφαρμογές. Τα σήματα είναι άφθονα στη φύση και μπορούν να προκύψουν από πολλές πηγές. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, τα σήματα περιέχουν, επίσης, ...
  • The “Nomenclature of Multidimensionality” in the Digital Libraries Evaluation Domain 

   Papachristopoulos, Leonidas; Tsakonas, Giannis; Sfakakis, Michalis; Kleidis, Nikos; Papatheodorou, Christos; Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας; Τσάκωνας, Γιάννης; Σφακάκης, Μιχάλης; Κλειδης, Νικος; Παπαθεοδώρου, Χρήστος (2016)
   Digital libraries evaluation is characterised as an interdisciplinary and multidisciplinary domain posing a set of challenges to the research communities that intend to utilise and assess criteria, methods and tools. ...