• Τερσαφάνου 

      Φώκου, Πολίμνια; Φώκου, Αντρέας; Ιακώβου, Γεώργιος (Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 2011-06-06)