• Η τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο σε χειρόγραφο του 18ου αιώνα 

      Γαβριήλ, Ευτύχιος; Gabriel, Eytychios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Ανθρωπιστικών ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Humanities, 2012-05-15)
      Η διατριβή, μέσω της περιγραφής της γλώσσας ενός χειρογράφου που είναι γραμμένο στην Τουρκική με το ελληνικό αλφάβητο, επιδιώκει να συμβάλει στη γνώση για την Τουρκική κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα. Πιστεύεται ότι το κείμενο ...