• Η Μάμμη 

      Ουγκώ, Βίκτωρ, 1802-1885; Hugo, Victor, 1802-1885 (Ακρόπολις ΦιλολογικήAcropolis Philologiki, 19 Μαρτίου)