Το περιοδικό ΑΘΗΝΑ, περιλαμβάνει μία σειρά έξι τευχών, το οποίο εκδόθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1875. Ο πλήρης τίτλος είναι ΑΘΗΝΑ Σύγγραμμα Ηθικοφιλοσοφικόν. Εκδότες του περιοδικού αναφέρονται στο πρώτο τεύχος οι Π. Καζώτης και Α. Σ. Λιβαθηνόπουλος. Ο Καζώτης απεχώρησε μετά το δεύτερο τεύχος και παρέμεινε εκδότης μόνο ο Λιβαθηνόπουλος. Το περιοδικό περιγράφεται ως μηνιαίο, αλλά τα τεύχη δεν φέρουν ημερομηνία. Από τον εγκριτικό πίνακα της Μεγάλης Ανατολής της Αιγύπτου εικάζεται ότι το πρώτο τεύχος πρέπει να κυκλοφόρησε μετά τις 12 Μαΐου του 1875. Κάθε τεύχος του αποτελείται από 16 σελίδες σε σχήμα 16ο. Στα περιεχόμενα περιλαμβάνονται θεωρητικά άρθρα, τοπικές και διεθνείς τεκτονικές ειδήσεις. Είναι άγνωστο αν κυκλοφόρησαν άλλα τεύχη. Επίσης είναι αδύνατη η εικασία για το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε στην έκδοση από τεύχος σε τεύχος. Η ελληνόφωνη Στοά Αθήναι της Αλεξάνδρειας, της οποίας μέλη ήσαν οι εκδότες του περιοδικού και της οποίας το όνομα χρησιμοποίησαν, εκείνην την εποχή ανήκε στη Μεγάλη Ανατολή της Αιγύπτου και δεν είχε σχέση με τη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος. Είχε ιδρυθεί από τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας η οποία είχε σημαντική δραστηριότητα στην Αίγυπτο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ένας λόγος που το περιοδικό είχε μείνει άγνωστο είναι ότι η Στοά εργαζόταν σύμφωνα με τον λεγόμενο Τύπο της Μέμφιδος ή Αιγυπτιακό Τύπο, ο οποίος είχε 95-97 βαθμούς και ο οποίος λειτούργησε μεταγενέστερα χωρίς επιτυχία στην Ελλάδα. Εκείνη την εποχή ο ελλαδικός Τεκτονισμός βρισκόταν ακόμα σε διαδικασία οργάνωσης και το πρώτο ελληνόφωνο τεκτονικό περιοδικό, Πυθαγόρας, κυκλοφόρησε το 1881. Στο περιοδικό υπάρχουν και ενδιαφέροντα θέματα ορολογίας. Εκτός από μεμονωμένες αναφορές υπάρχει και μεγάλο άρθρο το οποίο εξετάζει ποιος από τους δύο όρους Τέκτων ή Μασσώνος είναι ορθότερος γλωσσολογικά, ιστορικά και φιλοσοφικά! Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές