Υπο-κοινότητες μέσα σε αυτή την κοινότητα

Πρόσφατες υποβολές

 • Ανίχνευση Ιχνηλατών σε Πραγματικό Χρόνο 

  Balla, Andoena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-02)
  Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ανίχνευση των ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο. Ένας ιχνηλάτης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διασχίζει αυτόματα τους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό, με ...
 • Extending diffserv architecture: integration of idcc and rmd framework 

  Τζιούβας, Κώστας; Djouvas, Costas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2003-05)
  The rapid growth of demands that is being observed during the last few years shows the unavailability of current solutions to provide QoS. Since it is expected that these demands will continue to increase rapidly, much ...
 • Coverage and Capacity Planning in Enhanced UMTS 

  Αντωνίου, Τζοζεφίνα; Antoniou, Josephine (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2004-06)
 • Implementation and experimental evaluation of the layered data replication algorithm 

  Δεμέτη, Μαριλένα; Demeti, Marilena (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2013-01)
  In this thesis, we provide an implementation and experimental evaluation of the LDR algorithm [13]. LDR has the potential of being the basis of a distributed file system that achieves the three main goals that any File ...
 • The smartag framework for the dynamic reconstruction of adaptive web content 

  Belk, Mario (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
  Mass customization should be more than just configuring a specific component (hardware or software), but should be seen as the co-design of an entire system, including services, experiences and human satisfaction at the ...
 • Η χρήση βιο-αισθητήρων για τη μέτρηση της επιρροής της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση τους με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα 

  Σιάλαρου, Άννα; Sialarou, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
  Τα συναισθήματα αποτελούν ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής μας και από αυτά εξαρτάται πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ...
 • Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ηθικές και νομοθετικές παράμετροι ευφυούς εφαρμογής 

  Χριστοδούλου, Άντρη; Christodoulou, Andri (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-12)
  Η διπλωματική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριμένα ενός ολοκληρωμένου κλινικού πληροφοριακού ...
 • Υλοποίηση συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο 

  Βλοτομάς, Άρης; Vlotomas, Aris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
  Θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση συστήματος βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές τηλεϊατρικής.Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ...
 • Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

  Κακουλλή, Έλενα; Kakoulli, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
  Η παρούσα Διατριβή Μάστερ παρουσιάζει μια πληθώρα επιστημονικών άρθρων στο τομέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων με κύρια κατεύθυνση τον έλεγχο της κάλυψης με τη βοήθεια της κινητικότητας. Μέσα από αυτή την μελέτη έχουν ...
 • Τεχνική Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων Apple iOS και Google Android 

  Κουζάρη, Έλια; Kouzari, Elia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
  Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone (έξυπνα τηλέφωνα) έχουν γίνει πλέον η προέκταση του ανθρώπινου χεριού. Αντιπροσωπεύουν την κοινωνική θέση, το είδος της εργασίας αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά του κσθενός. Υπάρχουν ...
 • Υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση εργασιοκεντρικών κατανεμημένων αλγορίθμων στην πλατφόρμα YALPS 

  Ανδρέου, Ανδρέας; Andreou, Andreas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
  Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του κατανεμημένου υπολογισμού είναι συνεργασιακή εκτέλεση μεγάλων υπολογιστικών συνόλων εργασιών από κατανεμημένες διεργασίες. Τέτοιου είδους εκτελέσεις, για να είναι αποτελεσματικές, ...
 • Evaluation of algorithms implementing multiple writer multiple reader atomic registers on planet-lab 

  Σάββα, Αντρέας; Savva, Andreas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-08)
  A lot of research has been conducted for studying efficient data survivability in distributed storage systems. A challenging question that researches attempt to address is “How can a distributed system efficiently maintain ...
 • Minersoft: Searching software resourses in large - scale grid and cloud infrastructures 

  Κατσιφοδήμος, Αστέριος; Katsifodimos, Asterios (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-09)
  Software retrieval is concerned with locating and identifying appropriate software resources to satisfy users requirements. It is considered to be one of the key technical issues in software reuse since \You must nd it ...
 • Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ανάλυση αναγκών και παραμετροποίηση ευφυούς εφαρμογής 

  Χατζημαύρος, Γεώργιος; Hadjimavros, George (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-11)
  Η διπλωματική αυτή εργασία, ασχολείται με τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε περιβάλλοντα κρίσιμης ιατρική πρακτικής με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αυτοματοποίηση ...
 • Implementation and Evaluation of Differentiated Services on Linux 

  Μυλωνάς, Γιάννος; Mylonas, Yiannos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2001)
  The existing Internet architecture is based on the “best effort” model for delivering packets across the Internet. The current architecture delivers a packet at its best possible (best-effort) but doesn’t guarantee when ...
 • Υλοποίηση εικονικού περιβάλλοντος με χρήση “Motion Capture” δεδομένων κίνησης 

  Αθηαινίτης, Γιώργος; Athiainitis, George (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
  Σκοπός της παρούσας ατομικής διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ανθρώπινα μοντέλα θα κινούνται ρεαλιστικά στο χώρο χρησιμοποιώντας ρεαλιστικά δεδομένα κίνησης. Αρχικά ...
 • Simulative evaluation of idcc in a resource management differentiated services environment 

  Χατζηπόλλας, Γιώργος; Hadjipollas, George (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2003-06)
  The continuously increasing use of computers in the Internet, as well as the need from new applications on quality of service, require efficient ways so the congestion in cases where the demand in bandwidth is increased ...
 • Exploiting the use of GPUs and CELL Broadband Engine in Parallel Acceleration of Decision Support Queries using Rapidmind Data-Parallel Platform 

  Όθωνος, Δέσπω; Othonos, Despo (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
  Databases are the main component of modern systems. We may find Database Management Systems (DBMS) in the backend of many software systems, such as Enterprise Resource Systems (ERPs), websites, accounting systems, scientific ...
 • Rule extraction of cardiovascular database using decision trees 

  Χατζηπαναγή, Δήμητρα; Hadjipanayi, Demetra (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
  This study analyses the rule extraction of the cardiovascular database using classification algorithm. Heart disease is one of the most common causes of death in the western world and increasing so in Cyprus. We constructed ...
 • Congestion problem and congestion control in wireless sensor networks 

  Αντωνίου, Αντώνης; Antoniou, Antonis (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences; Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2007-05)
  In wireless sensor networks (WSN), nodes have very limited power due to hardware constraints. Packet losses and retransmissions resulting from congestion cost precious energy and shorten the lifetime of sensor nodes. This ...

View more