Now showing items 21-40 of 73

  • Κινητικότητα για Έλεγχο Κάλυψης σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων 

   Κακουλλή, Έλενα; Kakoulli, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Η παρούσα Διατριβή Μάστερ παρουσιάζει μια πληθώρα επιστημονικών άρθρων στο τομέα των ασύρματων δικτύων αισθητήρων με κύρια κατεύθυνση τον έλεγχο της κάλυψης με τη βοήθεια της κινητικότητας. Μέσα από αυτή την μελέτη έχουν ...
  • Έλεγχος ροής για αποφυγή συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων, βασισμένος στο μοντέλο ανταγωνισμού LOTKA-VOLTERRA 

   Κούλλουρου, Παναγιώτα Κ.; Koullourou, Panayiota K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Στην παρούσα Διατριβή Μάστερ σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα αλγόριθμο για τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) εμπνευσμένο από τη βιολογία, ο οποίος υλοποιεί δρομολόγηση πακέτων σε συνδυασμό με μηχανισμό για αποφυγή της ...
  • The smartag framework for the dynamic reconstruction of adaptive web content 

   Belk, Mario (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Mass customization should be more than just configuring a specific component (hardware or software), but should be seen as the co-design of an entire system, including services, experiences and human satisfaction at the ...
  • Εξόρυξη κανόνων από καρδιαγγειακή βάση για χρήση αλγορίθμων συσχέτισης 

   Παπακωνσταντίνου, Λουκία; Papaconstantinou, Loucia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μελέτη αφορά την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης από βάση δεδομένων με ασθενής με καρδιαγγειακά επεισόδια. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο παρατηρείται αυξημένη συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Σκοπός της μελέτης μας, ...
  • Αλγόριθμοι ενημέρωσης προφίλ συστημάτων εξατομίκευσης για κινητούς χρήστες 

   Ανδρέου, Μαρία; Andreou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου και κατ’ επέκταση της χρήσης των κινητών συσκευών, οι κινητοί χρήστες μπορούν να έχουν σήμερα πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαδικτύου. Ωστόσο στο ασύρματο δίκτυο το πρόβλημα ...
  • Σύστημα Πρόβλεψης Επίδοσης Εφαρμογών Υπολογιστικού Πλέγματος στην πλατφόρμα g Eclipse 

   Κατσαρής, Κυριάκος; Katsaris, Kyriakos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μεγάλη αύξηση της χρήσης του υπολογιστικού πλέγματος (grid) τα τελευταία χρόνια οδήγησε στη δημιουργία πληθώρα εργαλείων που διευκολύνουν το χρήστη να πραγματοποιεί πιο γρήγορα και εύκολα διάφορες λειτουργίες του πλέγματος ...
  • Υλοποίηση εικονικού περιβάλλοντος με χρήση “Motion Capture” δεδομένων κίνησης 

   Αθηαινίτης, Γιώργος; Athiainitis, George (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Σκοπός της παρούσας ατομικής διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ανθρώπινα μοντέλα θα κινούνται ρεαλιστικά στο χώρο χρησιμοποιώντας ρεαλιστικά δεδομένα κίνησης. Αρχικά ...
  • Ανοχή Σφαλμάτων και Μηχανική κυκλοφορίας σε Δίκτυα MPLS 

   Παπά, Μαρία; Papa, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Κατά την εισαγωγή μιας ροής στο δίκτυο θα πρέπει να δρομολογείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων του δικτύου και σωστή διαχείριση των ροών, ώστε να υπάρχει ποιότητα υπηρεσιών. Αν στο ...
  • Υλοποίηση συστήματος μετάδοσης βίντεο σε πραγματικό χρόνο 

   Βλοτομάς, Άρης; Vlotomas, Aris (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η υλοποίηση συστήματος βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε εφαρμογές τηλεϊατρικής.Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ...
  • Rule extraction of cardiovascular database using decision trees 

   Χατζηπαναγή, Δήμητρα; Hadjipanayi, Demetra (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
   This study analyses the rule extraction of the cardiovascular database using classification algorithm. Heart disease is one of the most common causes of death in the western world and increasing so in Cyprus. We constructed ...
  • Exploiting the use of GPUs and CELL Broadband Engine in Parallel Acceleration of Decision Support Queries using Rapidmind Data-Parallel Platform 

   Όθωνος, Δέσπω; Othonos, Despo (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
   Databases are the main component of modern systems. We may find Database Management Systems (DBMS) in the backend of many software systems, such as Enterprise Resource Systems (ERPs), websites, accounting systems, scientific ...
  • Διαχείριση της κινητικότητας σε 6LoWPAN αισθητήρων 

   Παναγιώτου, Φώτια; Panayiotou, Photia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Αυτή η Διατριβή Μάστερ ασχολείται με τη μελέτη της διαχείρισης της κινητικότητας σε 6LoWPAN δίκτυα αισθητήρων και την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων αισθητήρων και των IPv6 κόμβων. Τα δίκτυα αισθητήρων ...
  • Minersoft: Searching software resourses in large - scale grid and cloud infrastructures 

   Κατσιφοδήμος, Αστέριος; Katsifodimos, Asterios (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-09)
   Software retrieval is concerned with locating and identifying appropriate software resources to satisfy users requirements. It is considered to be one of the key technical issues in software reuse since \You must nd it ...
  • Μάθηση συσχετισμένης χρονικής διαφοράς εισόδων από συναπτικά συνδεδεμένους νευρώνες 

   Καραβιώτου, Ελένη; Karaviotou, Eleni (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ένας βιολογικός μηχανισμός, όπου οι νευρώνες μπορούν να εκπαιδεύονται, έτσι ώστε να μαθαίνουν μία συσχετισμένη χρονική διαφορά των εισόδων από διαφορετικές ...
  • Implementation and evaluation of an algorithm for the omni-do problem using the ensemble group communication service 

   Σάββα, Ιωάννα; Savva, Ioanna (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-12)
   A lot of research has been conducted for studying cooperation in distributed systems. The abstract problem of performing a set of tasks by a set of distributed fault-prone processors is generally known as DO-ALL. In ...
  • Η χρήση βιο-αισθητήρων για τη μέτρηση της επιρροής της συναισθηματικής κατάστασης των χρηστών κατά την αλληλεπίδραση τους με τα διαδικτυακά περιβάλλοντα 

   Σιάλαρου, Άννα; Sialarou, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-12)
   Τα συναισθήματα αποτελούν ένα αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς της ζωής μας και από αυτά εξαρτάται πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ...
  • Αυτόματος εντοπισμός και διόρθωση σφάλματος σε προγράμματα JAVA με χρήση δυναμικού τεμαχισμού, έλεγχου μετάλλαξης και γενετικών αλγόριθμων 

   Stylianou, Christiana Stavrou; Στυλιανού, Χριστιάνα Σταύρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Η αποσφαλμάτωση είναι μια διαδικασία περίπλοκη και χρονοβόρα, για αυτό και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αυτοματοποίηση της. Έχοντας σαν στόχο την βελτίωση της αποσφαλμάτωσης, ο Τεμαχισμός Προγράμματος περιορίζει το ...
  • Εκτίμηση κόστους λογισμικού με χρήση γενετικού προγραμματισμού 

   Ιάσονος, Αγγέλα; Iasonos, Angela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Ο ακριβής υπολογισμός της προσπάθειας υλοποίησης ενός λογισμικού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Αρχικά αυτός ο υπολογισμός γινόταν μόνο μέσω κάποιων έμπειρων ατόμων όμως αυτό δεν ...
  • Μελέτη νέο-προταθέντων στατιστικών παραγόντων χαρακτηρισμού μεταβλητότητας εξαπόλησης ακολουθιών δυναμικών ενέργειας 

   Ευστρατίου, Μαρία; Eustratiou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Η διαδικασία για την κατανόηση του νευρωνικού κώδικα άρχισε τον τελευταίο καιρό να διευρύνεται. Στον τομέα αυτό εντάσσεται και η δική μας έρευνα που αφορά τη μελέτη κάποιων νέο-προταθέντων στατιστικών παραγόντων, μέσα από ...
  • A parallel implementation of a multi-objective evolutionary algorithm 

   Kannas, Christos; Καννάς, Χρίστος (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-02)
   The use of Evolutionary Algorithms (EAs) in difficult problems, where the search space is unknown, urges researches to find ways to exploit their parallel aspect. Multi-objective Evolutionary Algorithms (MOEAs) have features ...