Now showing items 41-60 of 73

  • Υπολογιστικό μοντέλο αντιληπτικού φορτιού και εστίασης προσοχής 

   Christou, Christiana; Χρίστου, Χριστιάνα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-05)
  • MASHQL, A step towards semantic web pipes 

   Σαββίδης, Κωνσταντίνος; Savvides, Constantinos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-05)
   This thesis is motivated by the massively increasing structured data on the Web, and the need for novel methods to exploit these data to their full potential. Building on the remarkable success of Web 2.0 mash-ups, and ...
  • Αξιολόγηση κανόνων βάσει πολλαπλών μέτρων 

   Κουμπάρου, Νικόλας; Koumbarou, Nicolas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Η μελέτη αυτή αφορά την αξιολόγηση κανόνων συσχέτισης και κατηγοριοποίησης βάσει πολλαπλών μέτρων. Τα μέτρα ενδιαφέροντος των κανόνων αναφέρονται στους κανόνες που είναι της μορφής Α → Β. Όλα τα μέτρα μπορούν να παίξουν ...
  • Πρόσβαση σε βιβλιοθήκες με την χρήση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 

   Γιάγκου, Νικολέττα; Yiangou, Nicoletta (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προβληθεί η ευελιξία και λειτουργικότητα των εφαρμογών σε κινητές συσκευές και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής – παράδειγμα για αυτό τον σκοπό. Η εφαρμογή που επιλέχτηκε να αντιπροσωπεύσει ...
  • POST-Cardiosurgery home monitoring system 

   Χειμονίδου, Παναγιώτα; Chimonidou, Panayiota (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-06)
   One of the major factors limiting but also causing the application of modern technology in medicine is the response time to patients, should they need specialized medical care. In this thesis we propose a solution that can ...
  • Application performance overhead and scalability for execution on virtual machines over multicore processors 

   Χαραλάμπους, Μαρία; Charalambous, Maria (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-06)
   Virtualization was born more than 30 years ago by IBM in an attempt to logically partition mainframe computers into separate virtual machines. As expected, despite the benefits virtualization was offering, a performance ...
  • Evaluation of algorithms implementing multiple writer multiple reader atomic registers on planet-lab 

   Σάββα, Αντρέας; Savva, Andreas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-08)
   A lot of research has been conducted for studying efficient data survivability in distributed storage systems. A challenging question that researches attempt to address is “How can a distributed system efficiently maintain ...
  • Πλαίσιο εργασίας για τη δημιουργία μηχανής παραγωγής μεταλλάξεων εντολών σε πηγαίο κώδικα για την γλώσσα C#. 

   Κουρράς, Αντώνης; Kourras, Antonis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-08)
   Ο έλεγχος είναι μια διαδικασία η οποία είναι αναπόφευκτη για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός συστήματος λογισμικού. Έχουν γίνει αρκετές προσεγγίσεις οι οποίες αναφέρονται στον έλεγχο συστημάτων λογισμικού. Με την αύξηση της ...
  • Challenges in building an efficient relational architecture for MASHQL 

   Γεωργίου, Μιχαήλ Α.; Georgiou, Michael A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-12)
   MashQL is a query-by-diagram mashup language, which collects web data that are expressed in a Resource Description Framework (RDF) and stores them into a backend database, allowing people to query it very easily. MashQL ...
  • Cache reliability for large numbers of permanent faults 

   Λαδάς, Νικόλας; Ladas, Nikolas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-12)
   Process variability in future technology nodes is expected to severely limit the benefits from dynamic voltage scaling. To keep power at bay, low voltage operation has been proposed. Because of the cubic relation between ...
  • Modelling the multiple sclerosis disease using stochastic petri nets 

   Μικελλίδης, Λοΐζος; Mikellides, Loizos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-01)
   Multiple Sclerosis is an inflammatory demyelinating disorder of the Central Nervous System. It is an autoimmune disease that its causes are still not clarified. The demyelization of the neural axons leads to the physical ...
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων 

   Κάττου, Ρουμπίνα; Kattou, Roumpina (2011-05)
   Σκοπός της διπλωματικής μου εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης προσωπικών δαπανών των ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος Πληροφορικής. Στο συγκεκριμένο σύστημα θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες, ...
  • Personalized elderly care scheme: providing personalized services based on context and behavior analysis 

   Tsiourti, Christiana; Τσιουρτή, Χριστιάνα (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-05)
   Elders who live alone generally have rich care networks—support networks of people who provide the elder with care. Such networks provide assistance ranging from day-to-day activities to social support and often include ...
  • Evaluation of resource control algorithms for congestion control in wireless sensor networks 

   Παφίτης, Αριστόδημος; Pafitis, Aristodemos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-05)
   One of wireless sensor networks’ challenging issues is the congestion control problem. While a lot of attention has been given to rate reduction (Traffic Control) methods to avoid congestion, a new approach emerged. ...
  • Τεχνική Σύγκριση Λειτουργικών Συστημάτων Apple iOS και Google Android 

   Κουζάρη, Έλια; Kouzari, Elia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Τα κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone (έξυπνα τηλέφωνα) έχουν γίνει πλέον η προέκταση του ανθρώπινου χεριού. Αντιπροσωπεύουν την κοινωνική θέση, το είδος της εργασίας αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά του κσθενός. Υπάρχουν ...
  • Enchancing the tempo compiler to support java-sockets/TCP -based communication 

   Ploutarchou, Christos C.; Πλούταρχου, Χρίστος (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-06)
   The term automated implementation of distributed algorithms refers to the process during which an algorithm written in Input/Output Automata (IOA) and/or Timed IOA is automatically translated to executable code. The Tempo ...
  • Identifying software packages on cloud machine instances using filesystem meta-data 

   Θεοδώρου, Νεόφυτος; Theodorou, Neophytos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-09)
   Utilization of the emerging grid and cloud infrastructure requires services which allow the user to identify the machine instances suitable for her software needs. Identifying the software packages installed on cloud machine ...
  • Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ανάλυση αναγκών και παραμετροποίηση ευφυούς εφαρμογής 

   Χατζημαύρος, Γεώργιος; Hadjimavros, George (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-11)
   Η διπλωματική αυτή εργασία, ασχολείται με τα κλινικά πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε περιβάλλοντα κρίσιμης ιατρική πρακτικής με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αυτοματοποίηση ...
  • Κλινικό πληροφορικό σύστημα μονάδας εντατικής θεραπείας: Ηθικές και νομοθετικές παράμετροι ευφυούς εφαρμογής 

   Χριστοδούλου, Άντρη; Christodoulou, Andri (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-12)
   Η διπλωματική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριμένα ενός ολοκληρωμένου κλινικού πληροφοριακού ...
  • Learning enhancement with high firing irregularity produced by a two compartment neuron 

   Περικλέους, Περικλής; Pericleous, Pericles (2011-12)
   This thesis introduced a different approach in modeling and producing firing irregularity at high rates in order to investigate in an alternative way the claim of Christodoulou and Cleanthous [1] and Cleanthous and ...