• Affective recognition for games using body postures 

   Ζαχαράτος, Θεοχάρης; Zacharatos, Theocharis (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-06)
   The affective state of a player when playing a game has a significant effect on the players motivation and engagement. Recognizing players emotions during games can help game designers improve the user experience by providing ...
  • Algorithm mechanisms for reliable master - worker internet - based computing under communication uncertainty 

   Χριστοφόρου, Ευγενία; Christoforou, Evgenia (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-06)
   We consider Internet-based master-worker computations, where a master processor assigns, across the Internet, a computational task to a set of untrusted worker processors and collects their responses. Examples of such ...
  • Android home monitor system for post cardiosurgery patients 

   Προκοπίου, Προκόπης; Prokopiou, Prokopis (2013-09-06)
  • Application performance overhead and scalability for execution on virtual machines over multicore processors 

   Χαραλάμπους, Μαρία; Charalambous, Maria (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-06)
   Virtualization was born more than 30 years ago by IBM in an attempt to logically partition mainframe computers into separate virtual machines. As expected, despite the benefits virtualization was offering, a performance ...
  • Building context - aware applications with reusable components for the android platform 

   Κυριάκου, Ελπίδα; Kyriakou, Elpida (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Context is an important aspect to computing, especially in mobile computing. The context can be used to adapt the user interaction with an application, or provide general services and information to the user. Computers ...
  • Cache reliability for large numbers of permanent faults 

   Λαδάς, Νικόλας; Ladas, Nikolas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-12)
   Process variability in future technology nodes is expected to severely limit the benefits from dynamic voltage scaling. To keep power at bay, low voltage operation has been proposed. Because of the cubic relation between ...
  • Challenges in building an efficient relational architecture for MASHQL 

   Γεωργίου, Μιχαήλ Α.; Georgiou, Michael A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-12)
   MashQL is a query-by-diagram mashup language, which collects web data that are expressed in a Resource Description Framework (RDF) and stores them into a backend database, allowing people to query it very easily. MashQL ...
  • Congestion Control in Integrated Services Networks 

   Ροσσίδης, Λουκάς; Rossides, Loukas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 1999)
   Since feedback control is developed to be able to handle significant modelling errors and inaccuracies it is not surprising that preliminary results based on these models were very successful and encouraging for pursuing ...
  • Congestion control in wireless sensor networks 

   Sergiou, Charalambos; Σεργίου, Χαράλαμπος (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2007-06)
   In wireless sensor networks (WSNs), nodes have very limited power due to hardware constraints. Packet losses and retransmissions resulting from congestion, cost precious energy and shorten the lifetime of sensor nodes. ...
  • Congestion problem and congestion control in wireless sensor networks 

   Αντωνίου, Αντώνης; Antoniou, Antonis (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2007-05)
   In wireless sensor networks (WSN), nodes have very limited power due to hardware constraints. Packet losses and retransmissions resulting from congestion cost precious energy and shorten the lifetime of sensor nodes. This ...
  • Coverage and Capacity Planning in Enhanced UMTS 

   Αντωνίου, Τζοζεφίνα; Antoniou, Josephine (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2004-06)
  • Enchancing the tempo compiler to support java-sockets/TCP -based communication 

   Ploutarchou, Christos C.; Πλούταρχου, Χρίστος (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-06)
   The term automated implementation of distributed algorithms refers to the process during which an algorithm written in Input/Output Automata (IOA) and/or Timed IOA is automatically translated to executable code. The Tempo ...
  • Enhanced Channel Switching in MBMS UMTS using a Dynamic Power Counting scheme 

   Βλοτομάς, Νεόφυτος; Vlotomas, Neophytos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2006-06)
   In this thesis we propose a novel power based algorithm for switching between ptp and ptm in order to deliver MBMS content with minimum power consumption. Currently tra-ditional technique of UE counting uses only a predefined ...
  • Evaluating the network survivability issue of k-best paths through graph theoretic techniques 

   Στυλιανού, Μαρίνος; Stylianou, Marinos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2005-06)
   In this thesis graph theoretic techniques are adopted for addressing the network survivability issue of disjoint paths selection. The evaluation was conducted after the implementation of a solver that produces a solution ...
  • Evaluation of algorithms implementing multiple writer multiple reader atomic registers on planet-lab 

   Σάββα, Αντρέας; Savva, Andreas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-08)
   A lot of research has been conducted for studying efficient data survivability in distributed storage systems. A challenging question that researches attempt to address is “How can a distributed system efficiently maintain ...
  • Evaluation of resource control algorithms for congestion control in wireless sensor networks 

   Παφίτης, Αριστόδημος; Pafitis, Aristodemos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-05)
   One of wireless sensor networks’ challenging issues is the congestion control problem. While a lot of attention has been given to rate reduction (Traffic Control) methods to avoid congestion, a new approach emerged. ...
  • Exploiting the use of GPUs and CELL Broadband Engine in Parallel Acceleration of Decision Support Queries using Rapidmind Data-Parallel Platform 

   Όθωνος, Δέσπω; Othonos, Despo (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
   Databases are the main component of modern systems. We may find Database Management Systems (DBMS) in the backend of many software systems, such as Enterprise Resource Systems (ERPs), websites, accounting systems, scientific ...
  • Extending diffserv architecture: integration of idcc and rmd framework 

   Τζιούβας, Κώστας; Djouvas, Costas (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2003-05)
   The rapid growth of demands that is being observed during the last few years shows the unavailability of current solutions to provide QoS. Since it is expected that these demands will continue to increase rapidly, much ...
  • Identifying software packages on cloud machine instances using filesystem meta-data 

   Θεοδώρου, Νεόφυτος; Theodorou, Neophytos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-09)
   Utilization of the emerging grid and cloud infrastructure requires services which allow the user to identify the machine instances suitable for her software needs. Identifying the software packages installed on cloud machine ...
  • Implementation and evaluation of an algorithm for the omni-do problem using the ensemble group communication service 

   Σάββα, Ιωάννα; Savva, Ioanna (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-12)
   A lot of research has been conducted for studying cooperation in distributed systems. The abstract problem of performing a set of tasks by a set of distributed fault-prone processors is generally known as DO-ALL. In ...