Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-10 of 1

  Catholic church (1)
  Cyprus (1)
  Donkey (1)
  Nicosia (1)
  Victoria road (1)
  Γαϊδούρια (1)
  Καθολική Εκκλησία (1)
  Κύπρος (1)
  Λευκωσία (1)
  Οδός Βικτωρίας (1)