Ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης (έζησε στα τέλη του 18ου-αρχές του 19ου αιώνα) ήταν γιατρός, εκδότης και μεταφραστής από τον Τύρναβο. Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο της Ιένας και άσκησε το ιατρικό επάγγελμα στη Βιέννη. Καθώς γνώριζε πολλές γλώσσες μετέφρασε στα ελληνικά και εξέδωσε διάφορα επιστημονικά συγγράμματα, μεταξύ των οποίων την «Ελληνική Ιστορία» του Γκόλντσμιθ και τη «Γεωγραφία» του Αβουλφέδα Ισμαήλ και έγραψε γερμανικοτουρκικό λεξικό και γραμματική της τουρκικής γλώσσας. Από το 1812 μέχρι το 1836 εξέδιδε στη Βιέννη την εφημερίδα «Ελληνικός Τηλέγραφος» και από το 1817 και τον «Φιλολογικό Τηλέγραφο»στον οποίο δημοσιεύονταν κυρίως φιλολογικά κείμενα. Ο Αλεξανδρίδης τύπωνε από το 1817 μια φιλολογική έκδοση, η οποία έφερε τον τίτλο «Φιλολογικός Τηλέγραφος ήτοι Ελληνι¬κού Τηλεγράφου φιλολογικά». Ακόμα, στην αυστριακή πρωτεύουσα είχαν την έδρα τους η περί¬φημη έκδοση του «Ερμή του Λόγιου», με φιλολο¬γικό περιεχόμενο, που διήρκεσε από το 1811 έως το 1821, αρχικά υπό τον Άνθιμο Γαζή. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η έκδοσή του δεν υπήρξε απρόσκοπτη και αρκετές φορές αντιμε¬τώπισε πρόβλημα περιοδικότητας, λόγω κυρίως οικονομικών δυσχερειών. Σε αυτές οφείλεται και η συχνή αλλαγή εκδοτών κατά τα πρώτα έτη της κυκλοφορίας του, ιδίως κατά την περίοδο 1814 - 1815. Πάντως, επρόκειτο για ένα λαμπρό περι¬οδικό του οποίου η ύλη προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει ιδέες της δυτικής σκέψης και παιδείας στον νεοελληνικό κόσμο. Ταυτόχρονα προπαγάν¬διζε με ενθουσιασμό τη χρήση και διάδοση της κοινής νεοελληνικής γλώσσας. Πηγή: http://www.topontiki.gr/article/14662/typografia-kai-epanastasi https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82 Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions