Ως εκδότης πρέπει να θεωρηθεί ο Αιμίλιος Χουρμούζιος, γιος του εκδότη της εφημερίδας Σαλπιγξ Λεμεσού, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα για σπουδές. Διεύθυνση: Δεν αναφέρονται τα ονόματα της κριτικής επιτροπής. Περιοδικότητα: Το τεύχος 4 (Μάιος-Ιούνιος 1927) κυκλοφόρησε με καθυστέρηση ενός μηνός, στις 25.6.1927. Η καθυστέρηση αυτή αποδίδεται «κυρίως στην άργητα των ανταποκριτών κι αντιπροσώπων μας να κανονίσουν τους λογαριασμούς των με το περιοδικό». Πηγή: http://www.vivliopontikas.gr/myFiles/7.%20Periodika%201901-1940.pdf

Recent Submissions