Ο Βλάσης Γαβριηλίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1848. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και σπούδασε στη Λειψία φιλολογία και πολιτικές επιστήµες. Από το 1868 δηµοσιεύει άρθρα σε πολιτικές εφηµερίδες της Κωνσταντινούπολης και µελέτες στην Επτάλοφο. Το 1877 εγκαθίσταται στην Αθήνα. Το 1878 εκδίδει µε τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο τον Ραµπαγά και το 1880 το Μη Χάνεσαι, το οποίο µετατρέπεται το 1883 σε καθηµερινή εφηµερίδα µε τον τίτλο Ακρόπολις. Από τις µελέτες και τα άρθρα του Γαβριηλίδη κυκλοφόρησαν σε βιβλία τα εξής: Η Ελλάς και ο Πανσλαυισµός (1868), Τορπίλλες (θεατρικό έργο, 1878), ∆ύω πολιτισµοί – Ο Αγγλικός πολιτισµός (1917), Η εργαζοµένη Ελλάς (1918) και µετά τον θάνατό του Τα τελευταία άρθρα του (1920), Αι γυναίκες (1921), Ταξείδια (1921) και ∆ιαλέξεις (1924). Πέθανε το 1920. Η Ακρόπολις υπήρξε πρωτοποριακή και ως προς την ύλη και ως προς την τεχνολογία της. Με διάφορες ευκαιρίες κυκλοφορούσαν έκτακτα πανηγυρικά τεύχη (Χριστουγιεννιάτικη Ακρόπολις, Πασχαλινή Ακρόπολις κλπ.) καθώς και «παρά-Ακροπόλεις» (Φιλολογική Ακρόπολις, Υπερωκεάνιος Ακρόπολις, Λαϊκή Ακρόπολις, Εσπερινή Ακρόπολις). Παράλληλα µε την εφηµερίδα ο Γαβριηλίδης εκδίδει περιοδικά και ηµερολόγια (Νέον Πνεύµα, Ανθοδέσµη Μυθιστορηµάτων και ∆ιηγηµάτων, Κυριακάτικη, Α.Ο.∆.Ο., Κυριακή, Νέα Γενιά, Καζαµίας της Ακροπόλεως, Πανελλήνιος Σύντροφος). Τα Καταστήµατα Ακροπόλεως εκδίδουν πληθώρα βιβλίων και προκαλούν στο τέλος την οικονοµική καταστροφή του Γαβριηλίδη. Πηγή: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%93%CE%91%CE%92%CE%A1%CE%99%CE%97%CE%9B%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3__%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3.pdf Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές