Now showing items 600-619 of 671

  • Αλγόριθμοι ενημέρωσης προφίλ συστημάτων εξατομίκευσης για κινητούς χρήστες 

   Ανδρέου, Μαρία; Andreou, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη του ασύρματου δικτύου και κατ’ επέκταση της χρήσης των κινητών συσκευών, οι κινητοί χρήστες μπορούν να έχουν σήμερα πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες διαδικτύου. Ωστόσο στο ασύρματο δίκτυο το πρόβλημα ...
  • Ανάλυση και έλεγχος ροής διεργασιών σε περιβάλλοντα τηλεϊατρικής 

   Αυγουστή, Ροδοθέα; Augousti, Rodothea (2006-06)
   Στόχος της παρούσας ατομικής διπλωματικής εργασίας, είναι η λεπτομερής ανάλυση της ροής των διεργασιών, διαμέσου ενός τηλεϊατρικού συστήματος το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον του στην κατ’ οίκον φροντίδα, όπου απαιτείται η ...
  • Ανάλυση της επίδοσης βιντεορόων Windows Media και Quick Time μέσα από σύρματα τοπικά δίκτυα 802.11b 

   Ιωάννου, Νίκος; Ioannou, Nicos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2007-06)
   Σήμερα παρατηρείται μια σημαντική ανάπτυξη στη χρήση πολυμέσων και στις σε πραγματικό χρόνο πολυμεσικές εφαρμογές. Κάθε υπολογιστής είναι εξοπλισμένος με τέτοιου είδους εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να ...
  • Ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών βιολογίας στο πλαίσιο της υπολογιστικής λογικής: αναπαράσταση της ενδοκυτταρικής διαδικασίας της απόπτωσης με χρήση απαγωγικού λογικού μοντέλου 

   Γεωργίου, Σωτηράκης Λαζάρου; Georgiou, Sotirakis Lazarou (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι μια προσέγγιση του θέματος της μοντελοποίησης των βιολογικών συστημάτων για λογαριασμό της έρευνας σχετικά με την καρκινογένεση. Αφού διατυπωθούν οι βασικές αρχές της ...
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων 

   Κάττου, Ρουμπίνα; Kattou, Roumpina (2011-05)
   Σκοπός της διπλωματικής μου εργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης προσωπικών δαπανών των ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος Πληροφορικής. Στο συγκεκριμένο σύστημα θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες, ...
  • Αναπτύσσοντας την πολύπλοκη σκέψη των εκπαιδευτικών με τη χρήση τεχνολογιών web 2.0 

   Georgiou, Agni Stylianou; Petrou, Alexios; Ioannou, Andri (2012-07)
   The purpose of this study was to study how we can exploit new technologies to scaffold and monitor the development of educators� complex thinking while engaging in philosophical inquiry. We set up an online learning ...
  • Ανίχνευση Ιχνηλατών σε Πραγματικό Χρόνο 

   Balla, Andoena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-02)
   Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την ανίχνευση των ιχνηλατών σε πραγματικό χρόνο. Ένας ιχνηλάτης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διασχίζει αυτόματα τους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό, με ...
  • Ανοχή Σφαλμάτων και Μηχανική κυκλοφορίας σε Δίκτυα MPLS 

   Παπά, Μαρία; Papa, Maria (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Κατά την εισαγωγή μιας ροής στο δίκτυο θα πρέπει να δρομολογείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων του δικτύου και σωστή διαχείριση των ροών, ώστε να υπάρχει ποιότητα υπηρεσιών. Αν στο ...
  • Αξιολόγηση κανόνων βάσει πολλαπλών μέτρων 

   Κουμπάρου, Νικόλας; Koumbarou, Nicolas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Η μελέτη αυτή αφορά την αξιολόγηση κανόνων συσχέτισης και κατηγοριοποίησης βάσει πολλαπλών μέτρων. Τα μέτρα ενδιαφέροντος των κανόνων αναφέρονται στους κανόνες που είναι της μορφής Α → Β. Όλα τα μέτρα μπορούν να παίξουν ...
  • Αυτόματος εντοπισμός και διόρθωση σφάλματος σε προγράμματα JAVA με χρήση δυναμικού τεμαχισμού, έλεγχου μετάλλαξης και γενετικών αλγόριθμων 

   Stylianou, Christiana Stavrou; Στυλιανού, Χριστιάνα Σταύρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Η αποσφαλμάτωση είναι μια διαδικασία περίπλοκη και χρονοβόρα, για αυτό και έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για αυτοματοποίηση της. Έχοντας σαν στόχο την βελτίωση της αποσφαλμάτωσης, ο Τεμαχισμός Προγράμματος περιορίζει το ...
  • Βελτιστοποίηση της ποιότητας των βιντεοροών βάσει ανάδρασης και μετάδοση τους σε στρώματα 

   Συκοπετρίτης, Ιωακείμ; Sikopetritis, Ioakeim (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2006-05)
   Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός αλγορίθμου ο οποίος να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες του δικτύου, ώστε να βελτιστοποιείται η αντιληπτή ποιότητα του βίντεο όταν αυτό μεταδίδεται ...
  • Διαχείριση της κινητικότητας σε 6LoWPAN αισθητήρων 

   Παναγιώτου, Φώτια; Panayiotou, Photia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Αυτή η Διατριβή Μάστερ ασχολείται με τη μελέτη της διαχείρισης της κινητικότητας σε 6LoWPAN δίκτυα αισθητήρων και την διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων αισθητήρων και των IPv6 κόμβων. Τα δίκτυα αισθητήρων ...
  • Δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και ποιότητα απεικόνιση σε κινητές συσκευές 

   Παναγιώτου, Νέαρχος; Panayiotou, Nearchos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
   Η εταιρεία A.R.M.E.S. Ltd με την εταιρεία Elysee Irrigation Ltd θα δημιουργήσουν μια εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο η οποία θα χρησιμοποιεί επαυξημένη πραγματικότητα (augmented reality) για να βοήθα στην διεξαγωγή της ...
  • Δυνατότητες και αδυναμίες των παιδιών προσχολικής ηλικίας στη μέτρηση του εμβαδού 

   Λουλλή, Χρυστάλλα; Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, Χρυστάλλα; Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου; University of Cyprus, 2004)
   Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στον εντοπισμό των προβλημάτων που συναντούν τα παιδιά πρώτο-σχολικής ηλικίας στην εφαρμογή, στην εκτέλεση της διαδικασία, καθώς επίσης και στην απόδοση του αποτελέσματος της μέτρησης. Δώδεκα ...
  • Έλεγχος ροής για αποφυγή συμφόρησης σε δίκτυα αισθητήρων, βασισμένος στο μοντέλο ανταγωνισμού LOTKA-VOLTERRA 

   Κούλλουρου, Παναγιώτα Κ.; Koullourou, Panayiota K. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Στην παρούσα Διατριβή Μάστερ σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα αλγόριθμο για τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) εμπνευσμένο από τη βιολογία, ο οποίος υλοποιεί δρομολόγηση πακέτων σε συνδυασμό με μηχανισμό για αποφυγή της ...
  • Έρευνα δράσης για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο 

   Μπαγάκης, Γιώργος; Παπαδημητρίου, Ευαγγελία; Χατζηανδρέου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Κύπρου; University of Cyprus, 2004)
   Παρά την μεγάλη εξέλιξη που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στην έρευνα στην εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, παραμένει μάλλον μακριά από τους εκπαιδευτικούς και από τους πολιτικούς της εκπαίδευσης (Millar, 2001, ...
  • Εκπαιδευτικό λογισμικό για μικρά παιδιά: οι απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας 

   Τσιτουρίδου, Μελπομένη; Βρύζας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Κύπρου; University of Cyprus, 2004)
   Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας αντιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. ...
  • Εκτίμηση κόστους λογισμικού με χρήση γενετικού προγραμματισμού 

   Ιάσονος, Αγγέλα; Iasonos, Angela (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-01)
   Ο ακριβής υπολογισμός της προσπάθειας υλοποίησης ενός λογισμικού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Αρχικά αυτός ο υπολογισμός γινόταν μόνο μέσω κάποιων έμπειρων ατόμων όμως αυτό δεν ...
  • Εξόρυξη κανόνων από καρδιαγγειακή βάση για χρήση αλγορίθμων συσχέτισης 

   Παπακωνσταντίνου, Λουκία; Papaconstantinou, Loucia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών; University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η μελέτη αφορά την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης από βάση δεδομένων με ασθενής με καρδιαγγειακά επεισόδια. Είναι γεγονός ότι στην Κύπρο παρατηρείται αυξημένη συχνότητα των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Σκοπός της μελέτης μας, ...
  • Η εικόνα της Αιγύπτου στην αρχαία ελληνική τραγωδία 

   Radwan, Tarek Μ. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997)
   Η εργασία αυτή καταπιάνεται με τέσσερα βασικά στοιχεία: το πρώτο εστιάζει στην ιστορία της σχέσης μεταξύ των Αιγυπτίων και των Ελλήνων και τις καμπύλες της ανάμεσα στην συμπάθεια και την αντιπάθεια. Αυτό που στην πραγματικότητα ...