Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-10 of 1

  Archbishop Makarios C (1)
  Colonial Period (1)
  Cyprus union with Greece (1)
  Hangings of EOKA heroes (1)
  Harding (1)
  History (1)
  Liberation struggle (1)
  Seychelles (1)
  Turkish Cypriot Organisation T.M.T (1)
  Zurich-London agreements (1)