Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-8 of 1

  Collaboration (1)
  Greek libraries (1)
  Library support (1)
  Management, Co-operation (1)
  Διαχείριση, Συνεργασία (1)
  Ελληνικές Βιβλιοθήκες (1)
  Ενίσχυση βιβλιοθηκών (1)
  Συνεργασία (1)