Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-7 of 1

  Academic libraries (1)
  Geographic Information (1)
  Geospatial data (1)
  GIS (1)
  Information technology and library technology (1)
  Policies (1)
  Τεχνολογίες πληροφόρησης και τεχνολογίες βιβλιοθηκών (1)