Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-5 of 1

    Management, Co-operation (1)
    Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (1)
    Διαχείριση Συλλογών (1)
    Διαχείριση, Συνεργασία (1)
    Κοινοπραξία βιβλιοθηκών (1)