Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, από τις 14:00 μέχρι τις 18:00, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΛΗΚΥΘΟΣ. Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω ωρών, θα υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες το αποθετήριο θα είναι εκτός λειτουργίας.

Now showing items 1-10 of 1

  Academic libraries (1)
  Greece (1)
  Libraries cooperation (1)
  Management, Co-operation (1)
  Union Catalogue (1)
  Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (1)
  Διαχείριση, Συνεργασία (1)
  Ελλάδα (1)
  Συλλογικός Κατάλογος (1)
  Συνεργασίες Βιβλιοθηκών (1)