Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από πρόγραμμα χρηματοδότησης Ονήσιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου (2020-2022) και εκπονήθηκε από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Μαριάννα Χριστοπούλου υπό την εποπτεία του αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρου Παπαπολυβίου. Ερευνητικό πρόγραμμα «Επεκτείνοντας τη δημόσια σφαίρα, ενισχύοντας τον λαϊκό ακτιβισμό: ελληνικές εθελοντικές συσσωματώσεις στην Κύπρο 1878-1931» “Expanding the public sphere, enhancing popular activism: Greek voluntary associations in Cyprus (1878-1931)”. Ιστοσελίδα έργου: https://cyprusassociations.org/ Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.