Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions

  • ExTra: Expediting file transfers through optimized inter-vehicle communication 

    Kolios, Panayiotis; Panayiotou, Christos; Ellinas, Georgios; Κολιός, Παναγιώτης; Παναγιώτου, Χρήστος; Έλληνας, Γεώργιος (IEEE; IEEE International Conference on Communications (ICC), 2014)
    In the realm of cooperative Intelligent Transportation Systems, vehicles are able to communicate with each other and with the available telecommunications infrastructure to support various safety-related services, ...