Περιλαμβάνει επιστολές και αναφορές των αποστολών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο την περίοδο 1835 - 1878. Το υλικό προήλθε απο δωρεά του κυρίου Κώστα Στεφάνου. Το πρωτότυπο υλικό βρίσκεται στα Εθνικά αρχεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.