• Approaches to measuring schooling value 

   Andreou, Sophia N.; Ανδρέου, Σοφία Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
   Η διδακτορική αυτή διατριβή επικεντρώνεται σε τρεις διαφορετικές έρευνες. Η πρώτη έρευνα μελετά πώς ο νέος δείκτης ποιότητας των σχολείων, γνωστός ως «Contextual Value Added (CVA) Indicator», επηρεάζει τις αξίες των ...
  • Economic analysis of automobile markets 

   Adamou, Adamos; Αδάμου, Αδάμος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
   Η παρούσα διατριβή εστιάζεται σε τρία ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν τις αγορές αυτοκινήτων. Για την ανάλυση των ερωτημάτων χρησιμοποιούνται ηδονικοί δείκτες τιμών και μοντέλα εκτίμησης ζήτησης για διαφοροποιημένα προϊόντα. ...
  • Economic growth, productivity and technological change 

   Κεττένη, Έλενα; Ketteni, Elena (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05-15)
   Οι στόχοι της Διατριβής είναι: (1) να εξετάσει κατά πόσο συγκεκριμένοι δείκτες χρηματοοικονομικής ανάπτυξης επηρεάζουν την οικονομική μεγέθυνση με στόχο την εξακρίβωση μη γραμμικότητας στην σχέση αυτή; (2) να εξετάσει τη ...
  • Economic growth, productivity and the environment 

   Empora, Neophyta K.; Έμπορα, Νεοφύτα Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-11)
   Η παρούσα διατριβή περιλαμβάνει τρεις μελέτες που επικεντρώνονται στην σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και παραγωγικού τομέα της οικονομίας για τις Αμερικάνικες πολιτείες. Η μορφή των σχέσεων και οι εκτιμούμενες επιδράσεις ...
  • Effects of publicly funded infrastructure on chinese economy 

   Yu, Chen (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2016-12-20)
   Από την έναρξη της Κινέζικης οικονομικής μεταρρύθμισης το 1978, η κινεζική οικονομία έχει γνωρίσει τεράστια βελτίωση. Η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την επένδυση στο κεφάλαιο των υποδομών, από 7 δισεκατομμύρια δολάρια το 1979 ...
  • Essays in applied labour economics and the environment 

   Mitsis, Pandelis A.; Μιτσής, Παντελής Α. (University of Cyprus, Faculty of Economics and ManagementΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 2013-06)
   Στη διατριβή αυτή εξετάζονται δύο ξεχωριστά θέματα: οι επιπτώσεις των κατωτάτων μισθών στην Κύπρο (μια χώρα όπου η νομοθεσία περί κατωτάτου ορίου μισθοδοσίας δεν καλύπτει σημαντικό μέρους του εργατικού δυναμικού) και οι ...
  • Essays in welfare growth and the gender wage gap 

   Βραχίμης, Κωνσταντίνος; Vrachimis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2011-05)
   Στην διατριβή εξετάζονται τρία ξεχωριστά θέματα: το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον διορθωμένο ως προς την ευημερία δείκτη του ακαθάριστου εγχώριου ...
  • Essays on financial intermediation 

   Κόκας, Σωτήριος Χ.; Kokas, Sotirios Ch. (University of Cyprus, Faculty of Economics and ManagementΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 2015-06-15)
   Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια για τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με την βιβλιογραφία της εμπειρικής τραπεζικής. Στο πρώτο κεφάλαιο εκτιμούμε το βαθμό του ...
  • Essays on stock and foreign exchange market linkages and equity capital flows to emerging economies 

   Μάτση, Μαρία Χ.; Matsi, Maria Ch. (University of Cyprus, Faculty of Economics and ManagementΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 2015-06-16)
   Η διατριβή με τίτλο «Δοκίμια στις Διασυνδέσεις της Χρηματαγοράς και της Αγοράς Συναλλάγματος και Ροές Μετοχικών Κεφαλαίων στις Αναδυόμενες Οικονομίες» αποτελείται από τρία αλληλένδετα κεφάλαια που σχετίζονται με τη ...
  • Essays on structural change, economic takeoffs, and growth volatility 

   Stylianou, Ioanna M.; Στυλιανού, Ιωάννα Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-06)
   Το βασικό θέμα αυτής της διατριβής είναι πως οι δομικές αλλαγές στο μακροοικονομικό επίπεδο επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, όπως επίσης, και τη διακύμανση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη ...
  • The labour supply curve revisited : a forward-falling and backward-bending specification 

   Πολυκάρπου, Αλέξανδρος Α.; Polycarpou, Alexandros A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2017-04-19)
   Στην παρούσα διατριβή, η βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και η μη-παραμετρική οικονομετρική ανάλυση της συμπεριφοράς των ατόμων στην αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια στην προσφορά εργασίας ...
  • Model uncertainty, structural breaks and policy evaluation : a financial risk management application 

   Kourouyiannis, Constantinos Ch.; Κουρούγιαννης, Κωνσταντίνος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05)
   Η τρέχουσα χρηαματοοικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007, ξεσπέπασε τα προβλήματα στην πρόβλεψη της διακύμανσης καθώς και άλλων μέτρων κινδύνου, όπως την Τιμή του Ρίσκου και το Αναμενόμενο Έλλειμα, όταν δε λαμβάνουμε ...
  • A semi-parametric approach for the testing of downward wage rigidity using micro-data 

   Nearchou, Paris; Νεάρχου, Πάρης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και ΔιοίκησηςUniversity of Cyprus, Faculty of Economics and Management, 2012-05-15)
   Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το θέμα της μέτρησης του βαθμού ακαμψίας στους μισθούς. Συγκεκριμένα, έχει ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη μιας ημιπαραμετρικής οικονομετρικής μεθόδου που να επιτρέπει την εκτίμηση του βαθμού ...
  • Three essays on the performance of single equation cointegration estimators in finite samples 

   Χρίστου, Χριστίνα; Christou, Christina (2012-05-15)
  • Understanding international price level dispersion and price convergence 

   Glushenkova, Marina (University of Cyprus, Faculty of Economics and ManagementΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 2016-05-17)
   Η παρούσα διατριβή διερευνά τις διαφορές τιμών στην ΕΕ και την ύπαρξη ομάδων σύγκλισης τιμών σε όλη την υδρόγειο. Πρώτα, εξετάζουμε τους καθοριστικούς παράγοντες και την εξέλιξη της διασποράς τιμών των εμπορευμάτων σε όλη ...