Πρόσφατες υποβολές

 • Mids : a lightweight intrusion detection system for wireless sensor networks and the internet of things 

  Ιωάννου, Χριστιάνα Α.; Ioannou, Christiana A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2017-02-15)
  Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN) χρησιμοποιούνται για κρίσιμες εφαρμογές χάρη στην ικανότητά τους να παρέχουν χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύος, και διαφοροποιημένες υπηρεσίες παρακολούθησης. Επίσης, προσελκύουν και ...
 • Integrating Temporal abstraction with Bayesian networks : a validation in the field of coronary heart disease 

  Orphanou, Kalia A.; Ορφανού, Κάλια Α. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2017-02-28)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά την ενοποίηση δύο τεχνικών της Τεχνητής Νοημοσύνης συγκεκριμένα τη χρονική αφαιρετικότητα και τα δίκτυα Bayes, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων για την ...
 • Improving content delivery with OSN-awareness 

  Κοιλανιώτη, Ειρήνη Θ.; Koilanioti, Eirini T. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11-29)
  Τα Δίκτυα Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) χρειάζεται συχνά να ανακαλέσουν περιεχόμενο απαιτητικό σε εύρος ζώνης για καταναλωτές πληθώρας εφαρμογών (ηλεκτρονικής μάθησης, υγείας, κοινωνικής δικτύωσης, έξυπνων πολέων κ.ά.). ...
 • Optimizing resource allocation and task scheduling in software development 

  Στυλιανού, Κωνσταντίνος Α.; Stylianou, Constantinos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-07-03)
  Η διαχείριση έργων λογισμικού αποτελείται από διάφορες δραστηριότητες προγραμματισμού, οργάνωσης, στελέχωσης, καθοδήγησης και ελέγχου. οι αποφάσεις που παίρνουν οι διαχειριστές έργων λογισμικού σ’ αυτές τις δραστηριότητες, ...
 • Context-aware recommendation-based educational tool for enhancing the high level software modelling process with design patterns 

  Σιέλης, Γεώργιος Α.; Sielis, George A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-11-29)
  Η παρούσα Διατριβή ασχολείται με την διερεύνηση της χρήσης Αλγορίθμων Υπολογισμού Συστάσεων, και συγκεκριμένα τη χρήση των συστημάτων δημιουργίας και προβολής συστάσεων που λαμβάνουν υπόψιν τις παραμέτρους περιεχομένου. Η ...
 • Adaptive and dynamic argumentation 

  Χατζησωτηρίου, Ευγένιος Γ.; Hadjisoteriou, Evgenios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2016-08-28)
  Σε αυτή την εργασία μελετάμε την προσαρμοστική και δυναμική επιχειρηματολογία για τη λήψη αποφάσεων, όπου οι αποφάσεις πρέπει να προσαρμοστούν στις προσωπικές προτιμήσεις και το δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο. Μελετάμε πώς ...
 • Adaptive usable security : personαlizing user authentication and CAPTCHA based on individual differences in cognitive processing 

  Μπελκ, Μάριος Ρ.; Belk, Marios R. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2016-03-17)
  Η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή μετατοπίζεται από παραδοσιακούς υπολογιστές και αυτόνομες εφαρμογές, προς την αλληλεπίδραση χρηστών με φορητές υπολογιστικές συσκευές και εφαρμογές που υποστηρίζονται από το υπολογιστικό ...
 • Advances in SAT-Based planning 

  Σιδέρης, Ανδρέας Γ.; Sideris, Andreas G. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2015-09-18)
  Ο σχεδιασμός δράσης είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Ακόμα και οι πιο απλές του μορφές είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτες ('intractable'). Παρόλο που είναι απίθανος ο αποτελεσματικός (ως προς χρόνο) σχεδιασμός δράσης στη γενική ...
 • Understanding the neural code through exploration of the causes of firing 

  Κουτσού, Αχιλλέας Γ.; Koutsou, Achilleas G. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2015-09-15)
  Όταν αναφερόμαστε στον νευρωνικό κώδικα εννοούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους οι νευρώνες και τα νευρωνικά δίκτυα μετατρέπουν πληροφορίες σε ακολουθίες από πυροδοτήσεις. Η ανακάλυψη και κατανόηση αυτών των μηχανισμών ...
 • Studies in reinforcement learning and adaptive neural networks 

  Βασιλειάδης, Βασίλης Κ.; Vassiliades, Vassilis K. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2015-09-02)
  Αυτή η διατριβή μελετά την προσαρμοστικότητα σε δυναμικά περιβάλλοντα (ΔΠ) και επικεντρώνεται στις περιοχές της ενισχυτικής μάθησης (ΕΜ) και των προσαρμοστικών τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ΤΝΔ). Στα ΔΠ υπάρχει η ανάγκη για ...
 • Distributed traffic information system (TIS) based on V2X communication in large-scale urban environments 

  Λουλλούδης, Νικόλαος Κ.; Loulloudes, Nicholas K. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2015-09-01)
  Πρωτεύοντας στόχος των Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς (Intelligent Transport Systems - ITS) είναι η βελτίωση της ασφάλειας και άνεσης των αστικών οδικών συγκοινωνιών, διαμέσου της βέλτιστης παροχής μια πληθώρας ψηφιακών ...
 • Virtual crowds, a contributing factor to presence in immersive virtual environments 

  Κυριάκου, Μάριος Α.; Kyriakou, Marios A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2014-06)
  Καθώς η χρήση των πολυμέσων και της τεχνολογίας 3 διαστάσεων αυξάνεται σε πολλούς τομείς της ζωής μας, οι απαιτήσεις μας για περισσότερο "ρεαλισμό" επίσης ανεβαίνουν. Στα περισσότερα συστήματα εικονικής πραγματικότητας ...
 • An intrusion recovery security framework in wireless sensor networks 

  Σταύρου, Ιουλιανή Χ.; Stavrou, Iouliani Ch. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2014-03)
  Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων έχουν αποκτήσει αξιοσημείωτο ερευνητικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα ασύρματα δίκτυα αισθητήρων μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως ...
 • Data-driven techniques for virtual crowds 

  Χαραλάμπους, Παναγιώτης Σ.; Charalambous, Panayiotis S. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2014-05)
  Τα εικονικά πλήθη είναι σημαντικά για ένα σύνολο από εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά παιχνίδια, ταινίες, προσομοιώσεις για εκπαίδευση και μοντελοποίηση ασφάλειας. Η αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς επιτρέπει στους σχεδιαστές και ...
 • Wireless sensor networks mobility management : a performance control approach 

  Ζήνωνος, Ζήνων Α.; Zinonos, Zinon A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2013-12)
  Η αυξημένη χρήση των ασύρματων δικτύων αισθητήρων σε διάφορες εφαρμογές έχει δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς ερευνητών για συστήματα που πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες εγγυήσεις απόδοσης. Επιπλέον, στις μέρες ...
 • GridBench : resource performance ranking and auditing in computational grids 

  Tsouloupas, George P.; Τσουλούπας, Γιώργος Π. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-05)
  Ο τομέας του υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) τυγχάνει αλματώδους αύξησης τα τελευταία χρόνια. Οι υποδομές πλέγματος έχουν γίνει η πλατφόρμα επιλογής για μεγάλης κλίμακας πειράματα υπολογιστικής επιστήμης. Η ...
 • Information dissemination in vehicular ad hoc networks 

  Xeros, Andreas G.; Ξερός, Ανδρέας Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-01)
  Τα μη δομημένα οδικά δίκτυα (VANETs) αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και πιο αποδοτικού δικτύου μεταφορών. Πολλές από τις εφαρμογές των VANETs ...
 • Performance-aware congestion control in wireless sensor networks using resource control 

  Sergiou, Charalambos Th.; Σεργίου, Χαράλαμπος Θ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2013-01)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) οδηγούν σε εφαρμογές με αυξημένες απαιτήσεις κυκλοφορίας. Η απόδοση από απόψεως διαμετακομιστικής ικανότητας, χρονικής καθυστέρηση και κατανάλωσης ενέργειας, ...
 • Enabling smart homes using web technologies 

  Kamilaris, Andreas; Καμηλάρης, Ανδρέας Τ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2013-01)
  Νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις επιτρέπουν στο Διαδίκτυο (Internet) να διεισδύσει στον κόσμο των ενσωματωμένων υπολογιστικών μηχανών (embedded computing devices). Ο Ιστός των Αντικειμένων (Web of Things) διασυνδέει αυτές τις ...
 • Interactive diffuse global illumination discretization methods for dynamic environments 

  Gaitatzes, Athanasios G.; Γκαϊτατζής, Αθανάσιος Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-10)
  Ο υπολογισμός του διάχυτου Καθολικού Φωτισμού βρίσκει ακόμη περιορισμένη χρήση σε διαδραστικές εφαρμογές, λόγω του υπολογιστικού κόστους της επίλυσης της εξίσωσης φωτο-ρεαλιστικής απεικόνισης φωτισμού σε δυναμικά περιβάλλοντα. ...

View more