• Acton: managing dynamic information in large-scale distributed systems 

   Xing, Wei (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-05)
   Τα Συστήματα Ευρείας Κλίμακας όπως τα Υπολογιστικά Πλέγματα (Grids) και τα Συστήματα Ομοτίμων (P2P Systems) αποτελούνται από μεγάλο αριθμό από υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους. Η παροχή ακριβών και ...
  • GridBench : resource performance ranking and auditing in computational grids 

   Tsouloupas, George P.; Τσουλούπας, Γιώργος Π. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-05)
   Ο τομέας του υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) τυγχάνει αλματώδους αύξησης τα τελευταία χρόνια. Οι υποδομές πλέγματος έχουν γίνει η πλατφόρμα επιλογής για μεγάλης κλίμακας πειράματα υπολογιστικής επιστήμης. Η ...
  • Semantics-based metrics and algorithms for dynamic content in web database applications 

   Papastavrou, Stavros C.; Παπασταύρου, Σταύρος Κ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-06)
   Η Τεχνολογία Δυναμικού Περιεχομένου (Dynamic Web Content) συσχετίζει τις Παραδοσιακές Βάσεις Δεδομένων (Traditional Databases) με το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών (World Wide Web), επιτρέποντας την επισκόπηση και ενημέρωση ...
  • Εξόρυξη γνώσης με εξαγωγή κανόνων σε καρδιαγγειακές βάσεις δεδομένων 

   Καραολής, Μηνάς Α.; Karaolis, Minas A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-06)
   Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και θα παραμείνουν στις επόμενες δεκαετίες η κύρια αιτία θανάτου παγκόσμια. Οι παράγοντες κινδύνου πάθησης ενός καρδιακού επεισοδίου είναι ...
  • Real-time high quality HDR illumination and tonemapped rendering 

   Michael, Despina G.; Μιχαήλ, Δέσποινα Γ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2010-10)
   Η ρεαλιστική απόδοση σε πραγματικό χρόνο μιας σκηνής δημιουργημένης με υπολογιστές αποτελεί ένα από τα βασικότερα ερευνητικά θέματα στα γραφικά υπολογιστών καθώς έχει πληθώρα εφαρμογών όπως σε παιχνίδα υπολογιστών, ...
  • Time based personalization for the wireless user 

   Panayiotou, Christoforos P.; Παναγιώτου, Χριστόφορος Π. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-01)
   Οι ασύρματοι χρήστες αποτελούν ένα νέο, πιο απαιτητικό τύπο χρηστών. Λύσεις που προτείνονται για τους επιτραπέζιους χρηστές είναι συχνά ανεπαρκής για αυτόν τον νέο τύπο χρηστών. Η εξατομίκευση ως λύση για την παροχή των ...
  • Radio resource management for efficient multicast service provision in 3rd generation mobile cellular networks 

   Χριστοφόρου, Χριστόφορος; Christophorou, Christophoros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-04)
   Adopting the Radio Resource Management (RRM) algorithms currently specified in the 3GPP documents to provide MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) services in the UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN), more ...
  • Computational modeling of visual selective attention 

   Neokleous, Kleanthis; Νεοκλέους Κλεάνθης (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-05)
   Η μελέτη της διατριβής στοχεύει να συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ανθρώπινης προσοχής, και πιο συγκεκριμένα της οπτικής επιλεκτικής προσοχής κυρίως μέσω της δημιουργίας ενός γνωστικού υπολογιστικού μοντέλου βασιζόμενο ...
  • Discovering disease associated gene-gene interactions: A two SNP interaction analysis framework 

   Antoniades, Athos; Αντωνιάδης, Άθως (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-05)
   Στις πλείστες κληρονομικές ασθένειες η προδιάθεση ατόμον επηρεάζεται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών γενετικών περιοχών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι γενετικής ανάλυσης έχουν συγκεντρωθεί στη ...
  • KSPOT : a network-aware framework for energy-efficient data acquisition in wireless sensor networks 

   Andreou, Panayiotis G.; Ανδρέου, Παναγιώτης Γ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-06)
   Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) αποτελούνται από μικροσκοπικές συσκευές με περιορισμένους πόρους και παρέχουν στους χρήστες την ευκαιρία να παρακολουθούν το περιβάλλον με πολύ ψηλή ευκρίνεια. Για τη συλλογή των δεδομένων ...
  • Diagnostically resilient encoding, wireless transmission, and quality assessment of medical video 

   Panayides, Andreas Stavrou; Παναγίδης, Ανδρέας Σταύρου (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2011-06)
   Το προτεινόμενο ενοποιημένο μοντέλο για την αποτελεσματική ασύρματη μετάδοση και αξιολόγηση ιατρικού βίντεο: (i) παρέχει διαγνωστικά σχετική κωδικοποίηση ιατρικού βίντεο βασισμένη σε κλινικά κριτήρια, (ii) επιτρέπει την ...
  • Exploring software cost modelling and estimation with computational intelligence 

   Papatheocharous, Efi; Παπαθεοχάρους Έφη (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-01)
   Η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού αφορά τη διαδικασία εξισορρόπησης του χρονο-προγραμματισμού και της διάθεσης των πόρων, και ιδιαίτερα των ανθρώπινων πόρων, που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού. ...
  • The data-driven multithreading virtual machine 

   Arandi, Samer; Αραντί, Σάμερ (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-01)
   Από την εμφάνιση των ψηφιακών υπολογιστών, οι σχεδιαστές τσιπ κατασκεύαζαν ταχύτερους υπολογιστές στηριζόμενοι σε βελτιώσεις στις τεχνολογίες κατασκευής και αρχιτεκτονικές βελτιστοποιήσεις. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή τελικά ...
  • A natural language-based methodology to formalize and automate the requirements engineering process 

   Γεωργιάδης, Μαρίνος Γεωργίου; Georgiades, Marinos Georgiou (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-01)
   Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στη Μηχανική Απαιτήσεων λογισμικού καταλήγουν συχνά σε ανεπαρκείς προδιαγραφές, λόγω έλλειψης αποδοτικών μεθόδων για ανακάλυψη και τεκμηρίωση των αναγκών των χρηστών. Η παρούσα διατριβή περιγράφει ...
  • Nature-inspired congestion control and avoidance in wireless sensor networks 

   Antoniou, Pavlos Ch.; Αντωνίου, Παύλος Χ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-05)
   Ο στόχος της διατριβής είναι να διερευνήσει τεχνικές εμπνευσμένες από τη φύση στο πλαίσιο του ελέγχου συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, αντλώντας έμπνευση από τη νοημοσύνη σμήνους καθώς επίσης από μαθηματικά μοντέλα ...
  • Cache Content Duplication 

   Kleanthous, Marios M.; Κλεάνθους, Μάριος Μ. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-05)
   Η σημασία της κρυφής μνήμης και της ιεραρχίας μνήμης αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγο της μεγάλης διαφοράς στην επίδοση που υπάρχει μεταξύ των επεξεργαστών και της μνήμης, και έγινε ακόμα ποιο σημαντική λόγο των πολυνηματικών ...
  • The TFlux platform: a portable platform for data-driven multithreading on commodity multiprocessor systems 

   Σταύρου, Κυριάκος; Stavrou, Kyriakos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-05-15)
   Αυτή η δουλειά παρουσιάζει την πλατφόρμα παράλληλης επεξεργασίας Thread Flux (TFlux), ένα πλήρες σύστημα που επιτρέπει εκτέλεση όμοια με αυτή του μοντέλου ροής δεδομένων (αυτή του μοντέλου οδηγούμενου από εξαρτήσεις ...
  • Speed adaptive information dissemination in vehicular AD-HOC networks 

   Μυλωνάς, Γιάννος; Mylonas, Yiannos (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-05-15)
   Ένα σημαντικό θέμα σε δίκτυα αυτοκινήτων είναι ο σχεδιασμός ενός αποδοτικού σχήματος εκπομπής δεδομένων το οποίο μπορεί να αναλάβει την γρήγορη και αξιόπιστη διάδοση κατ επείγον μηνυμάτων προειδοποίησης στην εγγύς περιοχή ...
  • Integrating multiple problem solves in hybrid knowledge-based architectures 

   Χριστοδούλου, Ελένη; Christodoulou, Eleni (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-05-15)
   This thesis explores the integration of multiple problem solvers in hybrid knowled-ge-based architectures. A problem solver is defined to be an association between a knowledge intensive task, an inference mechanism and a ...
  • Graph design using knowledge-driven, self-adaptive multi-objective evolutionary graph algorithms 

   Νικολάου, Χριστόδουλος Α.; Nicolaou, Christodoulos A. (2012-05-15)
   Ο Σχεδιασμός Βέλτιστου Γραφήματος (ΣΒΓ) είναι ένα κοινό πρόβλημα που συναντάτε σε ποικίλα ερευνητικά πεδία όπως τον σχεδιασμό δικτύων επικοινωνιών και συγκοινωνιών, και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Συχνά τα γραφήματα που ...