Now showing items 1-20 of 45

  • GridBench : resource performance ranking and auditing in computational grids 

   Tsouloupas, George P.; Τσουλούπας, Γιώργος Π. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2009-05)
   Ο τομέας του υπολογιστικού πλέγματος (Grid Computing) τυγχάνει αλματώδους αύξησης τα τελευταία χρόνια. Οι υποδομές πλέγματος έχουν γίνει η πλατφόρμα επιλογής για μεγάλης κλίμακας πειράματα υπολογιστικής επιστήμης. Η ...
  • Acton: managing dynamic information in large-scale distributed systems 

   Xing, Wei (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-05)
   Τα Συστήματα Ευρείας Κλίμακας όπως τα Υπολογιστικά Πλέγματα (Grids) και τα Συστήματα Ομοτίμων (P2P Systems) αποτελούνται από μεγάλο αριθμό από υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους. Η παροχή ακριβών και ...
  • Semantics-based metrics and algorithms for dynamic content in web database applications 

   Papastavrou, Stavros C.; Παπασταύρου, Σταύρος Κ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2009-06)
   Η Τεχνολογία Δυναμικού Περιεχομένου (Dynamic Web Content) συσχετίζει τις Παραδοσιακές Βάσεις Δεδομένων (Traditional Databases) με το Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών (World Wide Web), επιτρέποντας την επισκόπηση και ενημέρωση ...
  • Εξόρυξη γνώσης με εξαγωγή κανόνων σε καρδιαγγειακές βάσεις δεδομένων 

   Καραολής, Μηνάς Α.; Karaolis, Minas A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-06)
   Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και θα παραμείνουν στις επόμενες δεκαετίες η κύρια αιτία θανάτου παγκόσμια. Οι παράγοντες κινδύνου πάθησης ενός καρδιακού επεισοδίου είναι ...
  • Real-time high quality HDR illumination and tonemapped rendering 

   Michael, Despina G.; Μιχαήλ, Δέσποινα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2010-10)
   Η ρεαλιστική απόδοση σε πραγματικό χρόνο μιας σκηνής δημιουργημένης με υπολογιστές αποτελεί ένα από τα βασικότερα ερευνητικά θέματα στα γραφικά υπολογιστών καθώς έχει πληθώρα εφαρμογών όπως σε παιχνίδα υπολογιστών, ...
  • Time based personalization for the wireless user 

   Panayiotou, Christoforos P.; Παναγιώτου, Χριστόφορος Π. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-01)
   Οι ασύρματοι χρήστες αποτελούν ένα νέο, πιο απαιτητικό τύπο χρηστών. Λύσεις που προτείνονται για τους επιτραπέζιους χρηστές είναι συχνά ανεπαρκής για αυτόν τον νέο τύπο χρηστών. Η εξατομίκευση ως λύση για την παροχή των ...
  • Radio resource management for efficient multicast service provision in 3rd generation mobile cellular networks 

   Χριστοφόρου, Χριστόφορος; Christophorou, Christophoros (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-04)
   Adopting the Radio Resource Management (RRM) algorithms currently specified in the 3GPP documents to provide MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) services in the UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN), more ...
  • Computational modeling of visual selective attention 

   Neokleous, Kleanthis; Νεοκλέους Κλεάνθης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Η μελέτη της διατριβής στοχεύει να συνεισφέρει σημαντικά στη μελέτη της ανθρώπινης προσοχής, και πιο συγκεκριμένα της οπτικής επιλεκτικής προσοχής κυρίως μέσω της δημιουργίας ενός γνωστικού υπολογιστικού μοντέλου βασιζόμενο ...
  • Discovering disease associated gene-gene interactions: A two SNP interaction analysis framework 

   Antoniades, Athos; Αντωνιάδης, Άθως (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
   Στις πλείστες κληρονομικές ασθένειες η προδιάθεση ατόμον επηρεάζεται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών γενετικών περιοχών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι γενετικής ανάλυσης έχουν συγκεντρωθεί στη ...
  • KSPOT : a network-aware framework for energy-efficient data acquisition in wireless sensor networks 

   Andreou, Panayiotis G.; Ανδρέου, Παναγιώτης Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ) αποτελούνται από μικροσκοπικές συσκευές με περιορισμένους πόρους και παρέχουν στους χρήστες την ευκαιρία να παρακολουθούν το περιβάλλον με πολύ ψηλή ευκρίνεια. Για τη συλλογή των δεδομένων ...
  • Diagnostically resilient encoding, wireless transmission, and quality assessment of medical video 

   Panayides, Andreas Stavrou; Παναγίδης, Ανδρέας Σταύρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
   Το προτεινόμενο ενοποιημένο μοντέλο για την αποτελεσματική ασύρματη μετάδοση και αξιολόγηση ιατρικού βίντεο: (i) παρέχει διαγνωστικά σχετική κωδικοποίηση ιατρικού βίντεο βασισμένη σε κλινικά κριτήρια, (ii) επιτρέπει την ...
  • Exploring software cost modelling and estimation with computational intelligence 

   Papatheocharous, Efi; Παπαθεοχάρους Έφη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-01)
   Η εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης λογισμικού αφορά τη διαδικασία εξισορρόπησης του χρονο-προγραμματισμού και της διάθεσης των πόρων, και ιδιαίτερα των ανθρώπινων πόρων, που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού. ...
  • A natural language-based methodology to formalize and automate the requirements engineering process 

   Γεωργιάδης, Μαρίνος Γεωργίου; Georgiades, Marinos Georgiou (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-01)
   Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στη Μηχανική Απαιτήσεων λογισμικού καταλήγουν συχνά σε ανεπαρκείς προδιαγραφές, λόγω έλλειψης αποδοτικών μεθόδων για ανακάλυψη και τεκμηρίωση των αναγκών των χρηστών. Η παρούσα διατριβή περιγράφει ...
  • The data-driven multithreading virtual machine 

   Arandi, Samer; Αραντί, Σάμερ (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-01)
   Από την εμφάνιση των ψηφιακών υπολογιστών, οι σχεδιαστές τσιπ κατασκεύαζαν ταχύτερους υπολογιστές στηριζόμενοι σε βελτιώσεις στις τεχνολογίες κατασκευής και αρχιτεκτονικές βελτιστοποιήσεις. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή τελικά ...
  • Cache Content Duplication 

   Kleanthous, Marios M.; Κλεάνθους, Μάριος Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Η σημασία της κρυφής μνήμης και της ιεραρχίας μνήμης αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγο της μεγάλης διαφοράς στην επίδοση που υπάρχει μεταξύ των επεξεργαστών και της μνήμης, και έγινε ακόμα ποιο σημαντική λόγο των πολυνηματικών ...
  • Nature-inspired congestion control and avoidance in wireless sensor networks 

   Antoniou, Pavlos Ch.; Αντωνίου, Παύλος Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05)
   Ο στόχος της διατριβής είναι να διερευνήσει τεχνικές εμπνευσμένες από τη φύση στο πλαίσιο του ελέγχου συμφόρησης σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, αντλώντας έμπνευση από τη νοημοσύνη σμήνους καθώς επίσης από μαθηματικά μοντέλα ...
  • Middleware-based development of context-aware applications with reusable components 

   Πασπαλλής, Νέαρχος; Paspallis, Nearchos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
   Λόγω της μεγάλης διάδοσης του κινητού και διάχυτου υπολογισμού, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για εφαρμογές που να είναι ευαίσθητες και να προσαρμόζονται στο περιβάλλον. Τέτοιες εφαρμογές ωφελούν τους χρήστες με το να ρυθμίζουν ...
  • Graph design using knowledge-driven, self-adaptive multi-objective evolutionary graph algorithms 

   Νικολάου, Χριστόδουλος Α.; Nicolaou, Christodoulos A. (2012-05-15)
   Ο Σχεδιασμός Βέλτιστου Γραφήματος (ΣΒΓ) είναι ένα κοινό πρόβλημα που συναντάτε σε ποικίλα ερευνητικά πεδία όπως τον σχεδιασμό δικτύων επικοινωνιών και συγκοινωνιών, και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Συχνά τα γραφήματα που ...
  • Dynamic workflows in the home eHealthcare provision 

   Γεωργιάδης, Δημοσθένης; Georgiadis, Dimosthenis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
   Οι εφαρμογές τηλε-συνεργασίας μέσο σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων είναι η νέα τάση για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η μεγάλη πρόκληση είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικού τέτοιου συστήματος όπου η επικοινωνία γίνετε ...
  • The TFlux platform: a portable platform for data-driven multithreading on commodity multiprocessor systems 

   Σταύρου, Κυριάκος; Stavrou, Kyriakos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
   Αυτή η δουλειά παρουσιάζει την πλατφόρμα παράλληλης επεξεργασίας Thread Flux (TFlux), ένα πλήρες σύστημα που επιτρέπει εκτέλεση όμοια με αυτή του μοντέλου ροής δεδομένων (αυτή του μοντέλου οδηγούμενου από εξαρτήσεις ...