Πρόσφατες υποβολές

 • Topological and conventional quantum matter in strong magnetic and electric fields : ground state thermodynamic and transport considerations 

  Κωνσταντίνου, Γεώργιος Ν.; Konstantinou, Georgios N. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2016-06-17)
  Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη μελέτη της θερμοδυναμικής ηλεκτρονικών συστημάτων (τοπολογικών ή συμβατικών) στην θεμελιώδη τους κατάσταση, όταν μερικές εξωτερικές παράμετροι μεταβάλλονται (π.χ. το πάχος μιας ...
 • Hadron structure including disconnected quark loop contributions 

  Χατζηγιαννακού, Κυριάκος Α.; Hadjiyiannakou, Kyriakos A. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2015-08-26)
  Σε αυτή την εργασία μελετούμε τη συνεισφορά των ασύνδετων διαγραμμάτων κουώρκς σε αδρονικά στοιχεία πίνακα, όπως για παράδειγμα στοιχεία πίνακα τα οποία προσδιορίζουν τους παράγοντες μορφής. Οι παράγοντες μορφής αποτελούν ...
 • Perturbative study of quark and gluon operators with improved actions on the lattice 

  Κώστα, Μάριος Ε.; Costa, Marios E. (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2014-05)
  Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική (ΚΧΔ), στο φορμαλισμό του Πλέγματος. Εφαρμόζουμε μία ποικιλία από βελτιωμένες φερμιονικές και γκουονικές δράσεις, ...
 • Higher order Perturbative Calculations in Strong interaction physics with improved discretized actions for Quarks and Gluons 

  Constantinou, Martha G.; Κωνσταντίνου, Μάρθα Γ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
  Στα πλαίσια της παρούσας Διατριβής πραγματοποιούνται διαταρακτικοί υπολογισμοί στην Κβαντική Χρωμοδυναμική Πλέγματος. Εφαρμόζουμε βελτιωμένες φερμιονικές και γκλουονικές δράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στις ...
 • Hadron form factors and hadron deformation from lattice QCD 

  Koutsou, Giannis; Κουτσού, Γιάννης (University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied SciencesΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 2012-05-15)
  Σε αυτή την εργασία μελετάμε παράγοντες μορφής (Form Factors) αδρονίων και την παραμόρφωση αδρονίων. Οι παράγοντες μορφές των αδρονίων περιέχουν πληροφορίες για την σύσταση τους, το μέγεθος τους και το σχήμα τους. Ο ...
 • Formation of peptide nanostructures and molecular recognition of complement component protein C3 by compstatin: molecular dynamics studies 

  Ταμάμης, Φανούριος; Tamamis, Fanourios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
  Οι προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής (ΜΔ) παρέχουν την ικανότητα κατανόησης σε ατομικό επίπεδo της δομής, δυναμικής, λειτουργίας και αλληλεπιδράσεων των βιομορίων και αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για τη διερεύνηση προβλημάτων ...
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποδοτικού και ακριβούς προτύπου έμμεσου διαλύτη της γενικευμένης προσέγγισης Born στον υπολογιστικό σχεδιασμό πρωτεϊνών 

  Πολυδωρίδης, Σάββας; Polydorides, Savvas (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-05)
  Στην παρούσα διατριβή αναπτύσσουμε, ελέγχουμε και χρησιμοποιούμε μεθοδολογικές καινοτομίες και στα δύο ανωτέρω συστατικά. Αναφορικά με τις συναρτήσεις βαθμολόγησης, υλοποιούμε ένα ακριβές και υπολογιστικά αποδοτικό πρότυπο ...
 • Higher-loop renormalization in lattice QCD and non-perturbative studies of SU(N) Gauge Theories 

  Σκουρουπάθης, Απόστολος; Skouroupathis, Apostolos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
  Το περιεχόμενο της διατριβής χωρίζεται σε δυο νοηματικές ενότητες: Στην πρώτη ενότητα περιγράφουμε διάφορους διαταρακτικούς υπολογισμούς στο πλέγμα, ενώ στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από αριθμητικές προσομοιώσεις. ...
 • Φωτοθερμικός χαρακτηρισμός ημιαγωγών και ηλιακών επιλεκτικών επιφανειών 

  Νέστορος, Μάριος; Nestoros, Marios (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
  Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο τον χαρακτηρισμό υλικών υψηλής τεχνολογίας με δυο μη καταστροφικές τεχνικές, την Φωτοθερμική Ραδιομετρία (PTR) και την Φωτο-Διαμορφωμένη Θερμική Ανακλαστικότητα (PMTR). Στην μεγαλύτερη της ...
 • Μελέτη της ιοντικής εμφύτευσης, της θερμικής ανόπτησης και του πάχους των δειγμάτων στη δυναμική των φορέων του πολυκρυσταλλικού πυριτίου χρησιμοποιώντας υπερταχείς παλμούς laser 

  Λιουδάκης, Εμμανουήλ Ε.; Lioudakis, Emmanouel E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-05-15)
  Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της μοντέρνας οπτικής το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο αποτελεί ένα βασικό υλικό με αρκετά υποσχόμενες ιδιότητες. Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη της χωρικής και χρονικής εξέλιξης ...
 • Search for light charged Higgs bosons with the H± -- τ±ντ decay in the fully hadronic final state 

  Attikis, Alexandros; Αττίκης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-07)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιγράφει τη μελέτη που διεξήχθηκε για την αναζήτηση του ελαφρού και ηλεκτρικά φορτισμένου μποζονίου Higgs, στο Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) με το πείραμα CMS, σε γεγονότα tt . Ειδικότερα, ...
 • Ultrafast carrier dynamics and transport properties in semiconducting nanowires 

  Tsokkou, Demetra; Τσόκκου, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2012-06)
  Τα ημιαγωγικά νανονήματα παρέχουν εξαιρετικές προοπτικές για μελλοντική τους εφαρμογή σε οπτοηλεκτρονικές συσκευές και αισθητήρες αερίων, κυρίως λόγω των ηλεκτρονικών και οπτικών τους ιδιοτήτων. Για να γίνει εφικτή η ...