Πρόσφατες υποβολές

 • Examining aggression and hostile attribution bias through narrative text processing 

  Μουσκουντή, Θάλεια Ν.; Mouskounti, Thalia N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-12-30)
  Προϋπάρχουσες έρευνες έχουν καταδείξει ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα επιθετικότητας συχνά εμφανίζουν προκατάληψη ως προς την επεξεργασία κοινωνικών πληροφοριών, ερμηνεύοντας τις προθέσεις των άλλων ως εχθρικές, ειδικά σε ...
 • Acceptance and commitment therapy for primary headache sufferers : a randomized controlled trial 

  Βασιλείου, Βασίλης Σ.; Vasiliou, Vasilis S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2017-01-09)
  Η κύρια συμπεριφορική τεχνική για τη διαχείριση των πονοκεφάλων είναι η πρόληψη των επεισοδίων πονοκεφάλων μέσω της αποφυγής εξωτερικών και εσωτερικών ερεθισμάτων που μπορεί να προκαλέσουν πονοκέφαλο. Παρά την ευρέως ...
 • Associations and predictors of assertiveness and non-assertiveness in children and adolescents : the role of child characteristics and parenting practices 

  Ανδρέου, Αγγελική Χ.; Andreou, Aggeliki Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-10-04)
  Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει και να διευρύνει περαιτέρω το νομολογικό δίκτυο της έννοιας τη διεκδικητικής επικοινωνίας (assertiveness) που θεωρείται μια σημαντική κοινωνική και διαπροσωπική δεξιότητα και ένα ...
 • The relationship between trait emotional intelligence and borderline personality disorder features in children : the role of attachment and emotional availabilty 

  Χριστοδούλου, Φίλια-Άννα Π.; Christodoulou, Filia-Anna P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05-26)
  Η μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας (ΜΔΠ) έχει χαρακτηριστεί ως διαταραχή συναισθηματικής ρύθμισης και η σύγχρονη βιβλιογραφία υπογραμμίζει την ανάγκη για έγκαιρο εντοπισμό και προώρη παρέμβαση. Η παρούσα έρευνα διερεύνησε ...
 • Eating disorder risk: the role of sensitivity to negative affect and body-image inflexibility 

  Κούσιου, Μαρία Ι.; Koushiou, Maria I. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2016-06-22)
  Οι Διατροφικές Διαταραχές (ΔΔ) αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισης ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι ΔΔ δεν αντιμετωπίζονται ...
 • Executive, motivational and emotional characteristics related to ADHD, ODD and CD symptoms 

  Βραχίμη-Σουρουλλά, Άντρη; Vrachimi-Souroulla, Andry (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2016-05-30)
  Η παρούσα διατριβή εξέτασε τα εκτελεστικά, συναισθηματικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες που κινητοποιούν τη συμπεριφορά σε σχέση με τα συμπτώματα της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και ...
 • Παραγωγή και κατανόηση χιούμορ: γνωστικές και γλωσσικές διαστάσεις του 

  Στυλιανού, Κυριακή M.; Stylianou, Kyriaki M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2016-05-30)
  Το χιούμορ, η κωμωδία και το γέλιο είναι σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Martin, 2007). Η παρούσα εργασία εστιάζεται στη μελέτη των σχέσεων της ικανότητας παραγωγής και κατανόησης χιούμορ, λεκτικού και μη ...
 • Investigating the mechanisms of the Secondary Transfer Effect on intergroup contact : the moderating role of intergroup distance 

  Φιλίππου, Γεώργιος Φ.; Filippou, Georgios F. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2016-05-26)
  Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει και να επεκτείνει την κατανόηση του φαινομένου που ονομάζεται ‘δευτερογενής μεταβίβαση της επαφής’ (Secondary Transfer Effect – STE), όπου η θετική επίδραση της διομαδικής ...
 • The role of executive dysfunction and callous unemotional traits in the manifestation of antisocial behaviour : genetics, neurobiology and developmental trajectories 

  Λόρδος, Αλέξανδρος Κ.; Lordos, Alexandros C. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2016-05-26)
  Εισαγωγή: Τόσο τα επιτελικά ελλείμματα (ΕΕ) όσο και τα χαρακτηριστικά σκληρότητας (ΧΣ) έχουν συνδεθεί με την αντικοινωνική συμπεριφορά (ΑΣ) σε παλαιότερες δημοσιεύσεις. Δεν έχει όμως ακόμη διευκρινιστεί κατά πόσο αυτοί οι ...
 • Heterogeneity within callous-unemotional traits: a multi-method assessment of factors differentiating callous-unemotional adolescents with and without conduct problems 

  Χατζηχαραλάμπους, Μαρία-Ζωή Κ.; Hadjicharalambous, Maria-Zoe Κ. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2016-02-08)
  Παρόλη την ετερογένεια στα Χαρακτηριστικά Σκληρότητας και Αμεταμέλειας (ΣΑ), οι ομάδες ΣΑ και προβλήματα συμπεριφοράς (ΣΑ+ΠΣ) και ΣΑ χωρίς ΠΣ (ΣΑ-μόνο), δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για την ομάδα ΣΑ-μόνο στη βιβλιογραφία. ...
 • Processing different taxonomic and thematic conceptual relations : a lifespan investigation 

  Χριστοδούλου Ντεβλετιάν, Μαριάννα; Christodoulou Devledian, Marianna (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2015-06-09)
  Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκαν οι μηχανισμοί επεξεργασίας ταξινομικών και θεματικών σημασιολογικών σχέσεων σε πληθυσμό ηλικίας από 6 έως 63+ ετών. Ο στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης ...
 • Computer-based remediation for reading difficulties in a consistent orthography : comparing the effects of two theory-driven programs 

  Κτίστη, Χριστιάνα Α.; Ktisti, Christiana A. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2015-06-08)
  Παρά την πρόοδο στην επιστήμη της παρέμβασης των αναγνωστικών δυσκολιών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μικρό ποσοστό μαθητών που, αν και έχει δεχτεί παρεμβάσεις, αδυνατεί να σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο όσον αφορά στις ...
 • Parent control and parent-adolescent conflict as parameters of externalizing and internalizing behaviors : investigating the moderating effects of adolescents' psychopathic traits 

  Συμεού, Μαρία Κ.; Symeou, Maria K. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2015-06-04)
  Η παρούσα διατριβή αφορά την διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα σε γονεϊκούς παράγοντες και προσωπικά χαρακτηριστικά στην εμφάνιση εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων συμπεριφορών. Επίσης, η έρευνα έχει σκοπό να εξετάσει το ...
 • Η κοινωνική νόηση κατά τη φυσιολογική γήρανση. Διερεύνηση της κοινωνικής νόησης σε σχέση με άλλους γνωστικούς παράγοντες και την ποιότητα ζωής 

  Μεταξάς, Γιώργος Μ.; Metaxas, Giorgos M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-06-04)
  Ο σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση των νευροψυχολογικών και δημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την ικανότητα αναπαράστασης κοινωνικών καταστάσεων σε πληθυσμό υγιών ενηλίκων. Η συνεισφορά της διατριβής έγκειται ...
 • Evaluating an acceptance and commitment therapy internet-based intervention for smoking cessation in young adults 

  Σαββίδη, Στέλλα Νικολέτα; Savvides, Stella Nicoleta (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2015-01-20)
  Το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμια ανησυχία, ιδίως στον τομέα της νεολαίας. Οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν: (α) να δημιουργηθεί και να εξεταστεί η αποδοχή και ικανοποίηση των συμμετεχόντων στην διαδικτιακή ...
 • Ρυθμιστικοί και διαμεσολαβητικοί παράγοντες στη σχέση μεταξύ των γονικών πρακτικών ακι των εσωτερικευμένων/ εξωτερικευμένων προβλημάτων των παιδιών 

  Γεωργίου, Νίκος Α.; Georgiou, Nicos A. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών ΑγωγήςUniversity of Cyprus, Faculty of Social Sciences and Education, 2015-01-16)
  Η ανάπτυξη εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων προβλημάτων των παιδιών είναι μια σύνθετη διεργασία κατά την οποία εμπλέκονται γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες (Kiff, Lengua, & Zalewski, 2011). Παρόλο που οι έρευνες ...
 • Atention and emotional deficits in individuals with conduct problems and callous-unemotional traits 

  Kyranides, Melina Nicole; Κοιρανίδου, Μελίνα Νικόλ (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2014-05)
  Τα προβλήματα συμπεριφοράς και τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με συναισθηματικά προβλήματα και δυσκολίες προσοχής. Συγκεκριμένα τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά έχουν συσχετιστεί με περιορισμένη αντιδραστικότητα ...
 • Integration of spatial information across vision and language 

  Παντελίδου, Στέφανη Ν.; Pantelides, Stephanie N. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2014-05)
  Τα επιστημονικά ευρήματα από ένα μεγάλο αριθμό ερευνών έδειξαν ότι οι χωροταξικές πληροφορίες οι οποίες κωδικοποιούνται μέσω διαφόρων αισθήσεων μπορούν να ενοποιηθούν σε μια κοινή χωροταξική αναπαράσταση στη μνήμη. Εντούτοις, ...
 • Psychosocial and cognitive development of undergranduate university students in greek cypriot universities 

  Κράνου Κυριακίδου, Φωτεινή Α.; Kranou Kyriakides, Fotini A. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2013-12)
  Ο στόχος της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης της ψυχοκοινωνικής και της γνωστικής ανάπτυξης των φοιτητών καθώς και της διαφοροποίησης της στα χρόνια της ανώτατης εκπαίδευσης ...
 • Incidence and neuropsychological consequences of traumatic brain injury 

  Αργυρού, Κυριακή Γ.; Argyrou, Kyriaki G. (University of Cyprus, Faculty of Social Sciences and EducationΠανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 2013-10)
  Κάθε χρόνο, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπόκειται σε κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) ως αποτέλεσμα πτώσεων, επιθέσεων, αθλητικών ατυχημάτων ή αυτοκινητιστικών δυστυχημάτων. Η ...

View more