Recent Submissions

 • General planar-motion dynamics of base isolated rigid blocks 

  Οδυσσέως, Σπυρούλα Σ.; Odysseos, Spyroulla S. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-05-30)
  Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στη διερεύνηση της γενικής πολυμορφικής κίνησης σεισμικά μονωμένων άκαμπτων μπλοκ στο επίπεδο, όταν υπόκεινται σε εδαφικές διεγέρσεις. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε αποτελείται από ένα συμμετρικά ...
 • The mechanics of arterial suturing 

  Χαραλάμπους, Χαραλαμπία Π.; Charalambous, Haralambia P. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-06-09)
  Οι αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις δύνανται να παρουσιάσουν βραχυπρόθεσμες (αμέσως μετά την αποκατάσταση της ροής τού αίματος) και μακροπρόθεσμες (βδομάδες μετά την επέμβαση) επιπλοκές, που σχετίζονται με τη συρραφή ανθρώπινων ...
 • Sensor-based sustainable management of urban water distribution networks utilizing survival analysis modeling 

  Αγαθοκλέους, Αγαθοκλής Μ.; Agathokleous, Agathoklis M. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-04-22)
  Η μείωση του διαθέσιμου πόσιμου νερού λόγω τόσο των κλιματικών αλλαγών όσο και των απωλειών από βλάβες στα μεγάλα σε ηλικία αστικά δίκτυα υδροδότησης (ΔΥ), ανάγκασαν τις διαχειριστικές αρχές να επανεξετάσουν τις πολιτικές ...
 • Experimental and computational investigation of the structural response adobe structures 

  Ίλλαμπας, Ρογήρος Χ.; Illampas, Rogiros Ch. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-01)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει τη συμπεριφορά υλικών και κατασκευών από ωμό πηλό μέσω ενδελεχούς πειραματικής και υπολογιστής έρευνας. Για τους σκοπούς της μελέτης, έγινε δειγματοληψία σημαντικού αριθμού ωμόπλινθων από διάφορους ...
 • Optimized seismic design and retrofit of collapse resistant steel-concrete composite buildings 

  Παπαβασιλείου, Γεώργιος Σ.; Papavasileiou, Georgios S. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-01)
  Ο κύριος στόχος της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι να συμβάλει στην πρόοδο του σχεδιασμού και της ενίσχυσης σύμμικτων κτιρίων χάλυβα-σκυροδέματος. Το πρόβλημα που μελετάται στα πλαίσια της διατριβής είναι η απαίτηση ...
 • Advanced systems for the enhancement of the environmental performance of wineries - wastewater purification combining biological, advanced chemical and reverse osmosis treatment 

  Ιωάννου, Λήδα Α.; Ioannou, Lida A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2013-12)
  Η ταυτόχρονη παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων οργανικών και ανόργανων ενώσεων, καθώς και η διαχρονική διακύμανση των συγκεντρώσεων τους που παρατηρείται σε κάθε οινοποιείο, αλλά και από οινοποιείο σε οινοποιείο, καθιστά την ...
 • Κτιριακά μοντέλα πληροφοριών για εκτίμηση ζημιών, κόστους και χρονικής διάρκειας μετασεισμικής αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα 

  Γεωργίου, Χαράλαμπος Π.; Georgiou, Charalambos P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-06)
  Αντικείμενο της παρούσας διατριβής, αποτελεί η εξέλιξη της μεθοδολογίας Σεισμικής Μηχανικής Βάσει Επιτελεστικότητας για την αυτόματη και ολοκληρωμένη εκτίμηση σεισμικών βλαβών, κόστους και χρονικής διάρκειας μετασεισμικής ...
 • Active pharmaceutical ingredients in aqueous matrices : an integrated approach for assessing effects 

  Vasquez, Marlen Ines; Βάσκες, Μάρλεν Ινές (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-12)
  Η παρουσία ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (ΕΦΣ) στο περιβάλλον είναι αποδεδειγμένη από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και οφείλεται στη δυσκολία απομάκρυνσης τους στους βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Οι δυνητικές ...
 • Investigation of earthquake-induced poundings of seismically isolated buildings 

  Polycarpou, Panayiotis Ch.; Πολυκάρπου, Παναγιώτης Χ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-08)
  Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, διερευνώνται, μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων και παραμετρικών αναλύσεων, οι επιπτώσεις πιθανών συγκρούσεων κατά τη σεισμική απόκριση σεισμικώς μονωμένων κτιρίων. Συγκρούσεις μπορούν να ...
 • Modelling of fluid driven fractures in cohesive poroelastoplastic formations 

  Sarris, Ernestos N.; Σαρρής, Ερνέστος Ν. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
  Το πρόβλημα της υδραυλικής ρωγμής συναντάται στη τεχνική της υδραυλικής θραύσης, που εφαρμόζεται από την πετρελαϊκή βιομηχανία για την αύξηση της ανάκτησης υδρογονανθράκων. Κατά την εφαρμογή της τεχνικής, προσοχή δίδεται ...
 • Investigation of the response and behaviour of ancient columns and colonnades under seismic excitations using the discrete element method 

  Παπαλοϊζου, Λοϊζος; Papaloizou, Loizos (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
  Η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς αρχαίων μνημειακών κατασκευών με σπονδυλωτούς κίονες παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον αφού η απόκρισή τους περιέχει εξαιρετικά σύνθετα φαινόμενα λικνισμού και ολισθήσεων. ...
 • Heterogeneous photocatalysis, sonolysis and sonophotocatalysis for the removal of selected pharmaceutical compounds from aqueous matrices 

  Achilleos, Antigoni; Αχιλλέως, Αντιγόνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
  The aim of this thesis was to study the conversion/mineralization of DCF, IBP and CBZ, in ultrapure water, urban wastewater and groundwater by means of photocatalysis using UV-A and simulated solar irradiation, sonolysis ...
 • Καινοτόμες μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων πολιτικής μηχανικής και διοίκησης έργων με βάση τη θεωρία της εντροπίας 

  Μιχαηλίδου-Καμένου, Αναστασία; Michaelidou-Camenou, Anastasia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
  Η διατριβή αυτή αποσκοπεί στην μελέτη της χρήσης της Εντροπίας και στην ανάδειξη της ως μίας καινοτόμου μεθόδου επίλυσης προβλημάτων Πολιτικής Μηχανικής και Διοίκησης ΄Εργων. Η Εντροπία αποτελεί τη μαθηματική ποσοτικοποίηση ...
 • Investigating the solar-driven advanced chemical oxidation of ofloxacin and trimethoprim in sewage and other aqueous matrices 

  Michael, Irene; Μιχαήλ, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05)
  Βασικό αντικείμενο της παρούσης έρευνας αποτέλεσε σε αρχικό στάδιο η εφαρμογή δύο προχωρημένων μεθόδων οξείδωσης, αξιοποιώντας ως πηγή φωτός την ηλιακή ακτινοβολία, για την αποικοδόμηση δύο αντιβιοτικών ενώσεων που περιέχονται ...