Πρόσφατες υποβολές

 • Optoelectronic characterization and luminescent coupling effects in multi-junction solar cells 

  Παρασκευά, Βασιλική Σ.; Paraskeva, Vasiliki S. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-03-28)
  Κατά την διάρκεια των περασμένων ετών, τα φωτοβολταϊκά έχουν επιδείξει μια ραγδαία εξέλιξη και ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών έχει αναδυθεί από τους κατασκευαστές. Τα φωτοβολταϊκά πρώτης γενεάς που βασίζονται στην τεχνολογία ...
 • Signal quality improvement and long-term heart-brain interactions in patients with epilepsy 

  Αναστασιάδου, Μαρία Ν.; Anastasiadou, Maria N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2017-03-22)
  Η επιληψία είναι μια ευρέως διαδεδομένη ασθένεια - όπου 5% των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μπορεί να έχουν κρίσεις καθημερινά. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 7.000-8.000 άτομα με επιληψία στην Κύπρο, εκ των οποίων περίπου ...
 • State estimation in logical and stochastic discrete event systems 

  Κέρογλου, Χριστόφορος Ε.; Keroglou, Christoforos E. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-12-28)
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τη διαδικασία της εκτίμησης κατάστασης (state estimation) σε πολύπλοκα διασυνδεδεμένα συστήματα, τα οποία μοντελοποιούνται σαν συστήματα διακριτών γεγονότων (discrete event systems) ή ...
 • Fabrication and characterization of memristive devices for bioinspired applications 

  Κυριακίδης, Ευριπίδης Χ.; Kyriakides, Evripides Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10-06)
  Οι συσκευές μνημοαντίστασης προτάθηκαν αξιωματικά το 1971 και απαντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, παρόλο που έχουν υπάρξει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυκλώματα προσομοίωσης συσκευών μνημοαντίστασης είχαν χτιστεί ...
 • Life-cycle loss evaluation and Total Ownership Cost of transformers in vertically-integrated and decentralized energy systems integrating renewable energy sources 

  Λαζαρή, Αντώνης Λ.; Lazari, Antonis L. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-07-25)
  Η οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης σε κάποιο μετασχηματιστή, βασισμένη στη μέθοδο Συνολικού Κόστους Ιδιοκτησίας (ΣΚΙ - $), σκοπό έχει να επιδείξει τις άμεσες και έμμεσες δαπάνες του αντίστοιχου μετασχηματιστή προς στον ...
 • Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

  Σταύρου, Δημήτρης Μ.; Stavrou, Demetris (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-06-23)
  Τα κινούμενα ρομπότ, ως η μετέπειτα γενεά των βιομηχανικών ρομπότ που έχουν εκμοντερνίσει την βιομηχανία, έχουν εισαγάγει τεράστιες ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Με εφαρμογές που εκτείνονται από το ...
 • A wearable, multimodal, vitals acquisition unit for intelligent field triage 

  Beck, Christoph (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-06-22)
  Οι φυσικές καταστροφές ή οι καταστροφές που οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα και έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρωπίνων ζωών, συναντούν συνήθως δύσκολες προκλήσεις. Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων ...
 • Extremum problems of directed information 

  Σταύρου, Φώτιος Α.; Stavrou, Photios A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-06-21)
  Τα κλασσικά μέτρα θεωρίας της πληροφορίας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού και της συμπίεσης της πληροφορίας με απώλειες, ορίζονται μέσω της αμοιβαίας πληροφορίας. Για επικοινωνιακά ...
 • Synchronization and control methods for advancing the grid side converter of Renewable Energy Sources 

  Χατζηδημητρίου, Λένος Κ.; Hadjidemetriou, Lenos C. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-05-25)
  Η αύξηση στην τιμή καθώς και το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων έχουν εγείρει το ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ειδικά όσο αφορά τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ...
 • Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

  Σιδερά, Άννα Α.; Sidera, Anna A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-09-16)
  Σε αυτή τη διατριβή προτείνουμε δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα με ανοχή στην καθυστέρηση. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζουμε το πρωτόκολλο Delay Tolerant Firework Routing (DTFR), ένα πρωτόκολλο ...
 • Real-time monitoring of power systems through a hybrid state estimator using synchronized measurements 

  Άσπρου, Μάρκος Χ.; Asprou, Markos Ch. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-08-27)
  Η εφαρμογή της τεχνολογίας συγχρονισμένων μετρήσεων (ΤΣΜ) συνέβαλε στην έναρξη μιας νέας εποχής για τις εφαρμογές που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Συγκεκριμένα, η ...
 • Distributed fault tolerant control and communication for interconnected systems 

  Παναγή, Παναγιώτης Χ.; Panagi, Panagiotis Ch. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-07-22)
  Ο έλεγχος πολύπλοκων συστημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση ενός κεντρικού ελεγκτή προϋποθέτει υψηλές υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση τους στην πράξη. Ως εκ ...
 • Design and implementation of quad-band microwave devices using the negative refractive index transmission-line technique 

  Παπαναστασίου, Ανδρέας Κ.; Papanastasiou, Andreas K. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-07-21)
  Ο όρος Μεταϋλικά, χρησιμοποιείται για την περιγραφή τεχνητών, σύνθετων, περιοδικών δομών με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος, οι οποίες έχουν ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ταυτόχρονα αρνητική (διηλεκτρική ...
 • High-performance, low-power integrated reference circuits and reference circuits for space applications 

  Ανδρέου, Χαράλαμπος Μ.; Andreou, Charalambos M. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-06-12)
  Στο πραγματικό κόσμο, η φύση όπως και η αντίληψη αλλά και η νόηση είναι κατεξοχήν αναλογικές διαδικασίες. Για να υπάρξει δυνατότητα αλλιλεπίδρασης μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου, είναι απαραίτητο οι ...
 • PV system models for assessing the voltage quality behaviour of voltage quality behaviour of distribution grids in the presence of high PV penetration levels 

  Πατσαλίδης, Μηνάς Σ.; Patsalides, Minas S. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-06-10)
  Τα τελευταία χρόνια, η αυξανόμενη ανησυχία για τις κλιματικές αλλαγές και η φιλελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα σε ...
 • A filtering approach for fault diagnosis of nonlinear uncertain systems 

  Κελίρης, Χριστόδουλος Κ.; Keliris, Christodoulos K. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-06-02)
  Αυτή η διατριβή προτείνει μια καινοτόμα μέθοδο διάγνωσης σφαλμάτων, μέσω γραμμικών φίλτρων, για μη γραμμικά συστήματα με μη ακριβή μοντελοποίηση και κάτω από την ύπαρξη θορύβου στις μετρήσεις. Στις περισσότερες πρακτικές ...
 • Extremum problems with total variation distance metric on the space of probability measures and applications 

  Τζωρτζής, Ιωάννης Α.; Tzortzis, Ioannis A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-03-31)
  Η βελτιστοποίηση προβλήματων με ακρότατα που χρησιμοποιούν ως μετρική απόστασης την ολική κύμανση στο χώρο των μέτρων πιθανοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας στον στοχαστικό έλεγχο, στη θεωρία πληροφορίας και της επικοινωνίας, ...
 • Accelerating bioinformatics and biomedical applications via massively parallel and reconfigurable systems 

  Παπαδοπούλου, Αγαθοκλής Ι.; Papadopoulos, Agathoklis I. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-01-23)
  Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω καλύτερων τεχνικών διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σύγχρονης κοινωνίας, ...
 • A fluoroscopic cancer screening capsule for the small intestine 

  Δημοσθένους, Παναγιώτα Μ.; Demosthenous, Panayiota M. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-01-23)
  Η πρόωρη ανίχνευση καρκίνου είναι σημαντική για την επιτυχή θεραπεία και επιβίωση του θεράποντα. Ένα όργανο του πεπτικού συστήματος που αποτελεί πρόκληση ως προς την ανίχνευση πρώιμων καρκινωμάτων, είναι το λεπτό έντερο, ...
 • A bioinspired system for acoustic scene analysis 

  Garreau, Guillaume F. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-04)
  Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...

View more