• Electronic particle manipulation : numerical simulation and device design 

   Loucaides, Neophytos; Λουκαϊδης Νεόφυτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-09)
   Αυτή η Διατριβή ασχολείται με την προσομοίωση συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές Ηλεκτροκινητικής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΗΕΡ) για τη διαχείριση μικρο- και νανο-σωματιδίων. Οι προσομοιώσεις αυτές είναι αναγκαίες ...
  • Generalized robust estimation for a class of systems 

   Socratous, Yiannis; Σωκράτους, Γιάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-10)
   Μία από τις πιο κοινές εργασίες στην επεξεργασίας σήματος, η οποία προκύπτει σε διάφορες εφαρμογές, είναι η εκτίμηση ενός σήματος από μια μέτρηση που υπόκειται σε θόρυβο. Τις περισσότερες φορές ανακριβής γνώση των εκ των ...
  • Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Λάμπρου, Θεοφάνης Π.; Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Fault diagnosis and security monitoring in water distribution systems 

   Ηλιάδης, Δημήτριος Γ.; Eliades, Demetrios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Στη διατριβή αυτή διατυπώνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο κατάλληλο για τη διάγνωση σφαλμάτων και τον έλεγχο ασφάλειας σε συστήματα διανομής νερού. Κατ' αρχάς, παρουσιάζεται μια διατύπωση του προβλήματος παρακολούθησης και ...
  • On-line partial discharge source identification in medium and high voltage cable networks 

   Evagorou, Demetres A.; Ευαγόρου, Δημήτρης Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-12)
   Η παρακολούθηση για ύπαρξη Μερικών Ηλεκτρικών Εκκενώσεων (ΜΗΕ) σε πραγματικές συνθήκες προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του διηλεκτρικού των υπογείων καλωδίων μεταφοράς και διανομής και συνεπώς βρίσκεται ...
  • Novel hybrid optimization methods for the solution of the economic dispatch of generation in power systems 

   Ciornei, Irina (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-01)
   Η οικονομική κατανομή της παραγωγής στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα βελτιστοποίησης, τόσο για τις εταιρείες παραγωγής οι οποίες ανταγωνίζονται στην ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ...
  • Path delay fault testing for digital VLSI circuits using specialized binary decision diagrams 

   Christou, Kyriakos A.; Χρίστου, Κυριάκος Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05)
   Η αυξημένη πολυπλοκότητα στο σχεδιασμό, καθώς επίσης και οι υψηλές ταχύτητες λειτουργίας των σύγχρονων κυκλωμάτων, τα οποία περιέχουν δισεκατομμύρια ημιαγωγούς (transistors) σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο κύκλωμα, έχουν οδηγήσει ...
  • Performance assessment of different grid-connected PV technologies utilising real outdoor measurements 

   Makrides, George; Μακρίδης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05)
   Για κάθε φωτοβολταϊκό (ΦΒ) πλαίσιο οι κατασκευαστές παρέχουν σε πρότυπες τυπικές συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας 1000 W/m2, μάζα αέρος (ΜΑ) 1.5 και θερμοκρασία κυττάρου 25 °C, πληροφορίες αναφορικά με τις παραμέτρους απόδοσης ...
  • Distributed event detection and localization in wireless sensor networks 

   Μιχαηλίδης, Μιχάλης Π.; Michaelides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην κατανεμημένη ανίχνευση και εντοπισμό της εστίας ενός συμβάντος σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ). Οι κόμβοι αισθητήρες είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος, απλές και φτηνές συσκευές, η ...
  • QoS provisioning in Queueing Systems: a perturbation analysis of stochastic fluid models approach 

   Μάρκου, Μιχάλης Μ.; Markou, Michael M. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
   Έχοντας ως κίνητρο την παροχή Ποιότητας Υπηρεσιών (ΠΥ) σε Δίκτυα Επικοινωνιών, η Διατριβή αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη πλαισίου για δυναμικό έλεγχο των παραμέτρων σε συστήματα ουρών ούτως ώστε να παρέχεται η απαιτούμενη ΠΥ. ...
  • High quality test pattern generation techniques for digital VLSI circuits 

   Νεοφύτου, Στέλιος Ν.; Neophytou, Stelios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας ολοκλήρωσης επέτρεψε την υλοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μικροτσίπ) με εκπληκτικές δυνατότητες. Η δραματική αύξηση της πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων, πολλές φορές δυσανάλογα ως προς το ...
  • Noise-robust classification using rank order kernels 

   Kyriakides, Alexandros M.; Κυριακίδης, Αλέξανδρος Μ. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-10)
   Η ανάγκη για την επεξεργασία και ταξινόμηση των σημάτων, συναντάται σε πολλές εφαρμογές. Τα σήματα είναι άφθονα στη φύση και μπορούν να προκύψουν από πολλές πηγές. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, τα σήματα περιέχουν, επίσης, ...
  • Novel techniques for resolution improvement in optical coherence tomography 

   Bousi, Evgenia K.; Μπούση, Ευγενία Κ. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2012-11)
   H Οπτικά Σύμφωνη Τομογραφία (ΟΣΤ), είναι μια μέθοδος οπτικής απεικόνισης της εσωτερικής δομής των ιστών, και κερδίζει ολοένα και πιο σημαντικό έδαφος ως εργαλείο διάγνωσης σε διάφορους τομείς. Ωστόσο, οι αλλαγές που ...
  • Partial discharge modeling and associated transients along medium voltage distribution cables 

   Achillides, Zenon A.; Αχιλλίδης, Ζήνων Α. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2013-01)
   Η εξασφάλιση αξιόπιστης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές είναι μια σημαντική παράμετρος για κάθε εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης αξίωσης από ...
  • Outage and ergodic capacity for a class of channels 

   Ioannou, Ioanna A.; Ιωάννου, Ιωάννα Α. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2013-04)
   Η χρήση πολλαπλών κεραιών τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη σε ασύρματα συστήματα (ΜΙΜΟ) αποτελεί μια πολύ ενεργή ερευνητική περιοχή τα τελευταία χρόνια λόγω των εξαιρετικών βελτιώσεων στην επίδοση σε σύγκριση με τα ...
  • Multicasting and groupcasting with physical layer constraints in metropolitan area networks with mesh topologies 

   Panayiotou, Tania; Παναγιώτου, Τάνια Μ. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2013-04)
   Τα οπτικά δίκτυα επόμενης γενιάς αναμένεται ότι θα μπορούν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα εφαρμογές που χρειάζονται μονοσημειακές αλλά και πολυσημειακές συνδέσεις. Μερικές πρόσφατες εφαρμογές που χρειάζονται μεγάλη χωρητικότητα ...
  • Heuristic multicast routing and protection algorithms for optical WDM networks with arbitrary mesh topologies 

   Constantinou, Costas K.; Κωνσταντίνου, Κώστας Κ. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2013-04)
   Κατά τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αυξάνονται σταθερά και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα οπτικών ινών τα οποία ...
  • A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-04)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Real-time hardware acceleration of object detection for intelligent embedded vision systems 

   Κύρκου, Χρίστος Σ.; Kyrkou, Christos S. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-05)
   Η ανίχνευση αντικειμένων είναι μια βασική και απαραίτητη λειτουργίας για ενσωματωμένα συστήματα όρασης, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με πιο έξυπνο τρόπο με το περιβάλλον τους και γίνεται όλο και πιο ...
  • Stereo vision hardware architectures for real-time depth computation in embedded vision applications 

   Ττοφή, Χρίστος Σ.; Ttofi, Christos S. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-05)
   Η ανάκτηση του βάθους, δηλαδή της απόστασης ενός αντικειμένου από μία διάταξη καμερών, μέσω υπολογιστικών συστημάτων στερεοσκοπικής όρασης, αναμένεται να οδηγήσει σε μια ραγδαία ανάπτυξη νέων εφαρμογών στα ενσωματωμένα ...