• Accelerating bioinformatics and biomedical applications via massively parallel and reconfigurable systems 

   Παπαδοπούλου, Αγαθοκλής Ι.; Papadopoulos, Agathoklis I. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-01-23)
   Οι συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω καλύτερων τεχνικών διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας και κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου της σύγχρονης κοινωνίας, ...
  • A bioinspired system for acoustic scene analysis 

   Garreau, Guillaume F. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-04)
   Η ακουστική ανάλυση χωρικού πεδίου είναι ένα αχανές ερευνητικό πεδίο το οποίο πα- ραδοσιακά επικεντρώνεται στην αναγνώριση του ήχου στο ακουστικό φάσμα καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος ...
  • Collaborative area monitoring using wireless sensor networks with stationary and mobile nodes 

   Λάμπρου, Θεοφάνης Π.; Lambrou, Theofanis P. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Αυτή η διατριβή εξετάζει τα προβλήματα σχεδιασμού διαδρομών για την βελτίωση της κάλυψης και του εντοπισμού γεγονότων σε μικτά δίκτυα αισθητήρων που αποτελούνται από σταθερούς και κινητούς κόμβους αισθητήρων. Τέτοια μικτά ...
  • Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Σιδερά, Άννα Α.; Sidera, Anna A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-09-16)
   Σε αυτή τη διατριβή προτείνουμε δύο πρωτόκολλα δρομολόγησης για ασύρματα δίκτυα με ανοχή στην καθυστέρηση. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζουμε το πρωτόκολλο Delay Tolerant Firework Routing (DTFR), ένα πρωτόκολλο ...
  • Design and analysis of novel routing protocols for vehicular delay tolerant networks 

   Σταύρου, Δημήτρης Μ.; Stavrou, Demetris (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-06-23)
   Τα κινούμενα ρομπότ, ως η μετέπειτα γενεά των βιομηχανικών ρομπότ που έχουν εκμοντερνίσει την βιομηχανία, έχουν εισαγάγει τεράστιες ευκαιρίες τεχνολογικής ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο. Με εφαρμογές που εκτείνονται από το ...
  • Design and implementation of quad-band microwave devices using the negative refractive index transmission-line technique 

   Παπαναστασίου, Ανδρέας Κ.; Papanastasiou, Andreas K. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-07-21)
   Ο όρος Μεταϋλικά, χρησιμοποιείται για την περιγραφή τεχνητών, σύνθετων, περιοδικών δομών με μέγεθος μικρότερο του μήκους κύματος, οι οποίες έχουν ασυνήθιστες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, δηλαδή ταυτόχρονα αρνητική (διηλεκτρική ...
  • Design of novel metal nanostructures for biological and biomedical applications 

   Αγγελίδου, Μύρια Μ.; Angelidou, Myria M. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2014-06)
   Τα μεταλλικά νανοσωματίδια βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω των μοναδικών οπτικών ιδιοτήτων τους. Μέχρι τώρα, διάφορα δημοσιεύματα έχουν καλύψει τη σύνθεση, τροποποίηση, και εφαρμογές των ...
  • Distributed event detection and localization in wireless sensor networks 

   Μιχαηλίδης, Μιχάλης Π.; Michaelides, Michalis (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
   Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην κατανεμημένη ανίχνευση και εντοπισμό της εστίας ενός συμβάντος σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (ΑΔΑ). Οι κόμβοι αισθητήρες είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος, απλές και φτηνές συσκευές, η ...
  • Distributed fault tolerant control and communication for interconnected systems 

   Παναγή, Παναγιώτης Χ.; Panagi, Panagiotis Ch. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-07-22)
   Ο έλεγχος πολύπλοκων συστημάτων μεγάλης κλίμακας με τη χρήση ενός κεντρικού ελεγκτή προϋποθέτει υψηλές υπολογιστικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την υλοποίηση τους στην πράξη. Ως εκ ...
  • Electronic particle manipulation : numerical simulation and device design 

   Loucaides, Neophytos; Λουκαϊδης Νεόφυτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2009-09)
   Αυτή η Διατριβή ασχολείται με την προσομοίωση συσκευών οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνικές Ηλεκτροκινητικής Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΗΕΡ) για τη διαχείριση μικρο- και νανο-σωματιδίων. Οι προσομοιώσεις αυτές είναι αναγκαίες ...
  • Extremum problems of directed information 

   Σταύρου, Φώτιος Α.; Stavrou, Photios A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2016-06-21)
   Τα κλασσικά μέτρα θεωρίας της πληροφορίας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της χωρητικότητας του καναλιού και της συμπίεσης της πληροφορίας με απώλειες, ορίζονται μέσω της αμοιβαίας πληροφορίας. Για επικοινωνιακά ...
  • Extremum problems with total variation distance metric on the space of probability measures and applications 

   Τζωρτζής, Ιωάννης Α.; Tzortzis, Ioannis A. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-03-31)
   Η βελτιστοποίηση προβλήματων με ακρότατα που χρησιμοποιούν ως μετρική απόστασης την ολική κύμανση στο χώρο των μέτρων πιθανοτήτων είναι θεμελιώδους σημασίας στον στοχαστικό έλεγχο, στη θεωρία πληροφορίας και της επικοινωνίας, ...
  • Fabrication and characterization of memristive devices for bioinspired applications 

   Κυριακίδης, Ευριπίδης Χ.; Kyriakides, Evripides Ch. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2016-10-06)
   Οι συσκευές μνημοαντίστασης προτάθηκαν αξιωματικά το 1971 και απαντήθηκαν για πρώτη φορά το 2008, παρόλο που έχουν υπάρξει για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κυκλώματα προσομοίωσης συσκευών μνημοαντίστασης είχαν χτιστεί ...
  • Fault diagnosis and security monitoring in water distribution systems 

   Ηλιάδης, Δημήτριος Γ.; Eliades, Demetrios G. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2011-05)
   Στη διατριβή αυτή διατυπώνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο κατάλληλο για τη διάγνωση σφαλμάτων και τον έλεγχο ασφάλειας σε συστήματα διανομής νερού. Κατ' αρχάς, παρουσιάζεται μια διατύπωση του προβλήματος παρακολούθησης και ...
  • A filtering approach for fault diagnosis of nonlinear uncertain systems 

   Κελίρης, Χριστόδουλος Κ.; Keliris, Christodoulos K. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-06-02)
   Αυτή η διατριβή προτείνει μια καινοτόμα μέθοδο διάγνωσης σφαλμάτων, μέσω γραμμικών φίλτρων, για μη γραμμικά συστήματα με μη ακριβή μοντελοποίηση και κάτω από την ύπαρξη θορύβου στις μετρήσεις. Στις περισσότερες πρακτικές ...
  • A fluoroscopic cancer screening capsule for the small intestine 

   Δημοσθένους, Παναγιώτα Μ.; Demosthenous, Panayiota M. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-01-23)
   Η πρόωρη ανίχνευση καρκίνου είναι σημαντική για την επιτυχή θεραπεία και επιβίωση του θεράποντα. Ένα όργανο του πεπτικού συστήματος που αποτελεί πρόκληση ως προς την ανίχνευση πρώιμων καρκινωμάτων, είναι το λεπτό έντερο, ...
  • Generalized robust estimation for a class of systems 

   Socratous, Yiannis; Σωκράτους, Γιάννης (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2010-10)
   Μία από τις πιο κοινές εργασίες στην επεξεργασίας σήματος, η οποία προκύπτει σε διάφορες εφαρμογές, είναι η εκτίμηση ενός σήματος από μια μέτρηση που υπόκειται σε θόρυβο. Τις περισσότερες φορές ανακριβής γνώση των εκ των ...
  • Heuristic multicast routing and protection algorithms for optical WDM networks with arbitrary mesh topologies 

   Constantinou, Costas K.; Κωνσταντίνου, Κώστας Κ. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2013-04)
   Κατά τα τελευταία χρόνια, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αυξάνονται σταθερά και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα οπτικών ινών τα οποία ...
  • High quality test pattern generation techniques for digital VLSI circuits 

   Νεοφύτου, Στέλιος Ν.; Neophytou, Stelios N. (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Engineering, 2012-05-15)
   Η εξέλιξη της τεχνολογίας ολοκλήρωσης επέτρεψε την υλοποίηση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (μικροτσίπ) με εκπληκτικές δυνατότητες. Η δραματική αύξηση της πολυπλοκότητας των ολοκληρωμένων, πολλές φορές δυσανάλογα ως προς το ...
  • High-performance, low-power integrated reference circuits and reference circuits for space applications 

   Ανδρέου, Χαράλαμπος Μ.; Andreou, Charalambos M. (University of Cyprus, Faculty of EngineeringΠανεπιστήμιο Κύπρου, Πολυτεχνική Σχολή, 2015-06-12)
   Στο πραγματικό κόσμο, η φύση όπως και η αντίληψη αλλά και η νόηση είναι κατεξοχήν αναλογικές διαδικασίες. Για να υπάρξει δυνατότητα αλλιλεπίδρασης μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού κόσμου, είναι απαραίτητο οι ...