• Η Εθνική Χαρά - Έτος Α΄ 1914 

      Άγνωστος συγγραφέας (Τύποις Καλλιτεχνικής Επιθεωρήσεως, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1914-01-07)