• Εθνική Ζωή - Έτος Α΄ 1921 

      Μαυρογένης, Ευαγ. (Εκδοτικός οίκος "Άγκυρας", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1921-04-01)
    • Εθνική Ζωή - Έτος Β΄ 1922 

      Μαυρογένης, Ευαγ. (Εκδοτικός οίκος "Άγκυρας", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1922-05-15)