• Φιλολογική Κυριακή - Έτος Α΄ 1943-1944 

      Μπουντούρης, Ευάγγελος (διευθυντής); Φραντεσκάκης, Ν.Δ. (προϊστάμενος τυπογραφείου) (Εκδοτικός Οίκος "Μπουντούρη", Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, 1943-08-15)