• Η Τυπική Διαθήκη του Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου 

      Ιωάννου, Βενέδικτος; Ioannou, Venediktos (University of Cyprus, Faculty of LettersΠανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική Σχολή, 2007-12-05)
      Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος υπήρξε ο σημαντικότερος συγγραφέας της υστεροβυζαντινής περιόδου της Κύπρου με πολλά αξιόλογα συγγράμματα. Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει την κριτική έκδοση, ανάλυση και εκτενή ...