• Η ενσωμάτωση του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου στην τοπική κοινωνία: επιδιώξεις και προοπτικές 

   Βόγλη, Ελπίδα; Vogli, Elpida (ΤΕΙ Σερρών, 2003)
   Στόχος αυτής της ανακοίνωσης είναι να θέσει ορισμένα γενικά ερωτήματα σε σχέση με τις κυριότερες τουλάχιστον αντιξοότητες και τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την ένταξη στην τοπική κοινωνία μιας «ειδικής» ...
  • Ηλεκτρονικές πηγές HEAL-Link (ΑΠΘ): πεπραγμένα 2014-2016 

   Ollandezou, Lia; Simaioforidis, Zisis; Ολλανδέζου, Λία; Σημαιοφορίδης, Ζήσης; Florou, Kalliopi; Pispiringas, Leonidas; Φλώρου, Καλλιόπη; Πισπιρίγγας, Λεωνίδας (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ, 2017-11-15)
   Το γραφείο των Ηλεκτρονικών Πηγών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ/ HEAL-Link) είναι υπεύθυνο για τις ηλεκτρονικές πηγές που παρέχονται μέσω του ΣΕΑΒ στα ακαδημαϊκά́ και ερευνητικά́ ιδρύματα της χώρας. ...
  • Μέθοδοι εκπαίδευσης χρηστών σε αμερικανικά πανεπιστήμια 

   Κώτσιος, Παναγιώτης; Kotsios, Panagiotis (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2008)
   Οι στόχοι της παρούσας μελέτης είναι καταρχήν να εξετάσει το εάν και κατά πόσο η πληροφοριακή παιδεία έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών των αμερικανικών πανεπιστημίων με τη μορφή μαθήματος, και έπειτα να χρησιμοποιήσει ...