• Λειτουργικός χαρακτηρισμός της ανθρώπινης πυρηνικής πρωτεϊνης hCINAP 

      Μαλέκκου, Άννα; Malekkou, Anna (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων ΕπιστημώνUniversity of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Sciences, 2011-06)
      Η παρούσα ερευνητική διδακτορική διατριβή επιζητεί τον λειτουργικό χαρακτηρισμό της νέας, μερικώς χαρακτηρισμένης ανθρώπινης πυρηνικής πρωτεΐνης, hCINAP (human Coilin Interacting Nuclear ATPase Protein). Η hCINAP ...