• Ρητορική θεατρικότητα στο έργο του Μιχαήλ Ψελλού 

      Πρωτογήρου, Σωτηρία-Αλεξία; Protogirou, Soteria-Alexia (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φιλοσοφική ΣχολήUniversity of Cyprus, Faculty of Letters, 2014-06)
      Η παρούσα μελέτη εστιάζει στη ρητορικότητα επιλεγμένων κειμένων του Μιχαήλ Ψελλού (Χρονογραφία, Λόγος εἰς τὸν βασιλέα τὸν Μονομάχον, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Ἰωάννην Ξιφιλῖνον). Στόχος της είναι να ...