Ο Τεκτονισμός, φορέας ευγενών στόχων και ιδεών, συγκροτημένος στην Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια ως μία αδελφότης που δρα για την ηθική ανέλιξη και βελτίωση των μελών του και της κοινωνίας, συνέλαβε την ιδέα της διάσωσης αλλά και κυκλοφορίας των ιδεών μέσα από έντυπα περιοδικά . Η ιστορική αυτή ανάγκη που εμφανίστηκε διεθνώς με την πρόοδο και ανάπτυξη της τυπογραφίας πρωτοεμφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα και έγινε πράξη από την Στοά Πυθαγόρας υπ. Αριθμ 8 με έτος ίδρυσης το 1881. Η ιδέα της έκδοσης ενός περιοδικού που θα κάλυπτε τις ανάγκες για επικοινωνία μεταξύ των τεκτόνων και την προώθηση των τεκτονικών ιδεωδών, ξεκίνησε το 1882 με την 1η έκδοση του ομώνυμου περιοδικού Πυθαγόρας και παράλληλα θεσπίστηκε κι αναγνωρίστηκε η ανάγκη της συστηματικής και συνεχούς έκδοσης ενός τεκτονικού περιοδικού. Το δεύτερο περιοδικό που εξεδόθη ήταν η Αθηνά και Α΄ έτος έκδοσης το 1893 με 12 τεύχη, σελ. 184. Το 1894 εκδόθηκαν 3 τεύχη, με 56 σελ. Το1895 δεν εξεδόθη. Τελευταίο έτος έκδοσης ήταν το 1896 με μόνον 2 τεύχη, και 64 σελ. Εξωτερικό κόσμημα, ο ακτινοβόλος αστέρας, γράμμα Γ, διαβήτης, γνώμων, και γλαυξ εν μέσω κλώνων ακακίας και στο μέσον ο τίτλος ΑΘΗΝΑ, ακολουθούμενος, Μηνιαίον Τεκτονικόν Περιοδικόν σύγγραμμα. Υπεύθυνος εκδόσεως ήταν ο αδ. Αθανάσιος Βρυζάκης της Στ. Αθηνά

Πρόσφατες υποβολές