Το περιεχόμενο του περιοδικού που ευρετηριάζεται καλύπτει την περίοδο 1876-1882. Η εφημερίδα «Αθηναΐς» με υπότιτλο «Εφημερίς των νέων», και από την 1η Απριλίου 1878 (Έτος Γ΄: αρ. 7) «Εφημερίς μετά εικονογραφιών» εκδίδονταν στην Αθήνα από τον Ιανουάριο του 1876 έως τις 15 Δεκεμβρίου 1882. Συνολικά εκδόθηκαν 156 τεύχη. Το πρόγραμμα και οι στόχοι του περιοδικού δίνονται ήδη από το πρώτο του τεύχος (σελ. 1-2). Σημαντικοί λόγιοι της εποχής κόσμησαν με τα άρθρα και τις μεταφράσεις τους τις σελίδες της Αθηναΐδας, επίσης εικονογραφίες από σπουδαίους Έλληνες χαράκτες όπως ο Β. Σάββας, ο Μ. Στρατηγάκης προσέδωσαν στην εφημερίδα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Κολλάτος Θεόδωρος, 2008 Πηγή: http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/athinais

Πρόσφατες υποβολές