Η Αιγιναία (15 Μαρτίου 1831-15 Σεπτεμβρίου 1831), ήταν εφημερίδα «Φιλολογική, Επιστημονική και Τεχνολογική», η οποία εκδιδόταν στην Αίγινα από τον Γεώργιο Αποστολίδη Κοσμητή. Το κύριο μέρος της θεματολογίας της αφορά την ελληνική εκπαίδευση. Άλλοτε με τη δημοσίευση επίσημων κειμένων σχετικών με τη σύσταση και τη λειτουργία σχολείων, άλλοτε με άρθρα τα οποία αφορούν γενικότερα το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα τεύχη του περιοδικού συμπληρώνονται από επιστημονικά θέματα. Με την εφημερίδα συνεργάζονται οι Ιωάννης Κοκκώνης και ο έφορος της παιδείας Ανδρέας Μουστοξύδης. Θα υπογράφουν κάθε συνεργασία τους με τα αρχικά των ονομάτων τους, αντίστοιχα : Ι.Κ., Α.Μ. Η γλώσσα του εντύπου είναι η καθαρεύουσα, ενώ είναι «συντηρητικό στη δομή του». Επρόκειτο για ένα «όργανο συστηματικής προβολής της εκπαιδευτικής πολιτικής του Καποδίστρια». Η έκδοσή του διακόπτεται αιφνιδιαστικά με τη δολοφονία του Καποδίστρια. Το τελευταίο φύλλο κυκλοφορεί μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία του. Πηγή: http://el.wikipedia.org Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Recent Submissions