Σε περίπτωση διαφωνίας της ανάρτησης οποιουδήποτε τεκμηρίου που περιλαμβάνεται στη βάση "ΛΗΚΥΘΟΣ" παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Πρόσφατες υποβολές

  • Περιοδικό Οφέλτης, 2005-2006 

    Δια νόμου υπεύθυνη: Άννα-Αλεξία Παπαδοπούλου; Αρχισυνταξία: Γεωργία Μαρίνα Ανδρέου, Χαράλαμπος Παρασκευά; Συντακτική ομάδα: Μαρία Μιχαήλ, Άννα-Αλεξία Παπαδοπούλου, Χαρά Πατέλου, Μαρία Πακιουφάκη, Χλόη Χριστοδούλου, Μαρία Κτωρή, Ευηλένα Αναστασίου, Μιχάλης Γεωργίου, Βίκη Παρασκευά; Διόρθωση κειμένων: Γεωργία Μαρίνα Ανδρέου, Χαράλαμπος Παρασκευά; Επιμέλεια Έκδοσης: Γεωργία Μαρίνα Ανδρέου, Χαράλαμπος Παρασκευά (2005-12)